10:25 30/06/2016

Chủ tịch nước: Lùi hiệu lực 4 luật đến khi sửa sai xong

Nguyễn Lê

Bộ luật Hình sự có sai sót tại một số điều luật, ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật và xử lý tội phạm

Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh: Zing.<br>
Chủ tịch nước Trần Đại Quang - Ảnh: Zing.<br>
Sáng 30/6, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo thông báo lệnh của Chủ tịch nước Trần Đại Quang công bố nghị quyết về việc lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự năm 2015 và ba đạo luật khác có liên quan.

Trước đó, kết quả kiểm phiếu tại Quốc hội chiều 29/6 cho thấy đa số các vị đại biểu khoá 13 đã đồng ý lùi hiệu lực thi hành của Bộ luật Hình sự 2015 cho đến khi sửa xong các sai sót.

Cùng với Bộ luật Hình sự 2015 lệnh của Chủ tịch nước cũng công bố lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam đồng thời bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 của Quốc hội.

Nghị quyết số 144 thông qua ngày 29/6/2016 của Quốc hội khoá 13 nêu rõ quyết định bổ sung dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và trình Quốc hội khoá 14 tại kỳ họp thứ 2 (theo thông lệ sẽ diễn ra vào cuối tháng 10).

Quốc hội thống nhất lùi hiệu lực thi hành 4 đạo luật trên từ ngày 1/7/2016 đến ngày luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015 có hiệu lực thi hành.

Nghị quyết của Quốc hội cũng loại trừ một số quy định của bộ luật vẫn được thực thi từ 1/7/2016. Nghĩa là từ ngày 1/7, mặc dù toàn bộ Bộ luật Hình sự năm 2015 chưa có hiệu lực thi hành, nhưng Nhà nước vẫn thực hiện các quy định có lợi cho người phạm tội tại khoản 3 điều 7.

Nhà nước cũng tiếp tục áp dụng các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết số 109 năm 2015 của Quốc hội.

Thông tin trước khi Quốc hội bỏ phiếu biểu quyết cho thấy, theo kết quả rà soát, Bộ luật Hình sự có sai sót tại một số điều luật, không sai về quan điểm, chủ trương lớn đã được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội thảo luận, nhưng ảnh hưởng đến việc áp dụng pháp luật và xử lý tội phạm, cần phải sửa đổi mới thi hành được.

Các sai sót cụ thể là một số quy định thuộc phần những quy định chung mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với quy định tại phần Các tội phạm.

Sai sót tiếp theo là bỏ sót định lượng, trùng định lượng (về giá trị tiền, giá trị thiệt hại về tài sản, định lượng ma tuý, khối lượng xả thải ra môi trường…). Bên cạnh đó do cách quy định không thống nhất về hậu quả xảy ra, ảnh hưởng đến nội dung, chính sách xử lý hình sự.

Sai sót được phát hiện còn là có hai cấu thành định tội trong cùng một điều luật, dẫn đến không thống nhất về kỹ thuật lập pháp với các điều luật khác trong cả bộ luật.

Dạng sai sót khác là quy định vị trí các khung hình phạt trong cùng điều luật không tiếp nối dẫn đến khó khăn cho việc áp dụng quy định về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.

Viện dẫn sai điều, sai kỹ thuật lập pháp là dạng sai sót khác của Bộ luật Hình sự mới.

Cả cơ quan chủ trì soạn thảo cùng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao đều có cùng quan điểm là phải sửa thì Bộ luật Hình sự 2015 mới thi hành được