14:40 25/07/2016

Chủ tịch nước tái đắc cử: “Hết lòng phụng sự Tổ quốc”

Nguyên Thảo

Với 485/487 đại biểu có mặt đồng ý (98,18% phiếu thuận), ông Trần Đại Quang đã tái đắc cử Chủ tịch nước

Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lễ tuyên thệ.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trong lễ tuyên thệ.
Chiều 25/7, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch nước nhiệm kỳ mới, với nhân sự duy nhất là ông Trần Đại Quang.

Với 485/487 đại biểu có mặt đồng ý (98,18% phiếu thuận), ông Trần Đại Quang đã tái đắc cử Chủ tịch nước.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc bầu ông Trần Đại Quang giữ chức Chủ tịch nước, có hiệu lực thi hành ngay sau khi Quốc hội thông qua, với 484/486 đại biểu tán thành, hai không biểu quyết.

Ngay sau khi đắc cử, nghi thức tuyên thệ đã được tiến hành.

Chủ tịch nước nói: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi - Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam - xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó”.

Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm, và khẳng định sẽ làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

“Với vinh dự, trách nhiệm lớn lao của người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang, tôi sẽ kế thừa và phát huy truyền thống dựng nước và gigữ nước hào hùng của dân tộc và kinh nghiệm của các vị Chủ tịch nước tiền nhiệm, nỗ lực làm hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phối hợp chặt chẽ với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan trong việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn trong lĩnh vực lập pháp hành pháp và tư pháp, chủ động tham gia xây dựng hoàn thiện hệ thống pháp luật, phương thức và cơ chế vận hành, nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, và vì nhân dân”, ông nói.

Chủ tịch nước cũng đề cập nhiệm vụ chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạnh chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc đôc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, lợi ích và an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính tri xã hội,  tạo môi trường hoà bình để phát triển đất nước.

“Tích cực phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh trí tuệ Việt Nam, đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới,chủ động hội nhập xây dưng đất nước ngày càng giàu mạnh, nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội ở khu vực và trên thế giới”, ông Trần Đại Quang phát biểu trước Quốc hội sau khi tuyên thệ.

* Tóm tắt tiểu sử Chủ tịch nước:

Ông Trần Đại Quang sinh ngày 12/10/1956, là Giáo sư, Tiến sỹ luật, đã đảm nhiệm các chức vụ: Cục trưởng Cục Tham mưu An ninh; Phó tổng cục trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh; Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng các khoá 10,11, 12; Ủy viên Bộ Chính trị khoá 11, 12; Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Từ 1975 đến 2000: Trải qua nhiều chức vụ trong ngành công an.

10/2000-4/2006: Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ Công an, Thiếu tướng (2003); được phong hàm Phó giáo sư năm 2003.

4/2006-1/2011: Trung tướng (4/2007), Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; được phong hàm Giáo sư năm 2009. Tại Đại hội Đảng lần thứ 10, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

1/2011-12/2011: Trung tướng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Tại Đại hội Đảng lần thứ 11 của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị; đại biểu Quốc hội khóa 13.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội Khóa 13, được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ 5/12/2011: Được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngày 29/12/2012: Được thăng cấp bậc hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng

Ngày 26/1/2016, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ngày 28/1/2016 được Trung ương khóa 12 bầu vào Bộ Chính trị.

Ngày 2/4/2016, tại kỳ họp thứ 11 của Quốc hội, được bầu làm Chủ tịch nước.

Ngày 25/7 tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá 14 tái đắc cử Chủ tịch nước