14:18 20/07/2010

Chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12

Nguyên Bình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về kế hoạch và nội dung tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12

Việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 2011 - Ảnh: TTXVN.
Việc tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 sẽ diễn ra vào đầu năm 2011 - Ảnh: TTXVN.
Sáng 20/7, tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về kế hoạch và nội dung tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12.

Theo tờ trình của Ban chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, một trong những mục đích của việc tổng kết là kiến nghị, đề xuất tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội...

Nội dung tổng kết sẽ tập trung vào hai vấn đề chủ yếu là hoạt động và các vấn đề tổ chức của Quốc hội, từ đó rút ra những nhận xét và kiến nghị chung về từng vấn đề cụ thể, góp phần làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của các khóa Quốc hội sau.

Theo dự kiến, tại phiên họp tháng 11/2010, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến báo cáo công tác của cả nhiệm kỳ để tháng 12 gửi xin ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan.

Việc tổng kết sẽ diễn ra vào kỳ họp thứ chín – kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12 - dự kiến vào tháng 3/2011.

Cũng trong năm 2011, Quốc hội sẽ tổ chức kỷ niệm 65 năm Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2011) để đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 65 năm hình thành và phát triển; kiến nghị, đề xuất tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Theo ý kiến của nhiều vị Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc tổng kết nhiệm kỳ và tổ chức lễ kỷ niệm cần thiết thực, tiết kiệm, tránh phô trương lãng phí.