15:12 06/06/2016

Chùm ảnh cuộc sống ở Mỹ thời Đại suy thoái

Thăng Điệp

Những bức ảnh màu quý hiếm về cuộc sống của người dân Mỹ trong thời gian nước này chìm trong Đại suy thoái (Great Depression)

<br>
<br>