18:57 22/05/2007

Chứng khoán Dầu khí mở chi nhánh

L.Hiệp

Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí (PV Securities) đã khai trương chi nhánh Tp.HCM tại lầu 7, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1

Công ty Cổ phần Chứng khoán dầu khí (PV Securities) đã khai trương chi nhánh Tp.HCM tại lầu 7, số 1-5 Lê Duẩn, quận 1.

Trong dịp này, PV Securities đã ký kết hợp tác với Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất dầu khí để trở thành đơn vị quản lý cổ đông của công ty này.

Ngoài ra, PV Securities còn ký hợp tác với Ngân hàng Standard Chartered để phối hợp thực hiện các công việc tư vấn và bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các tổ chức phát hành tại Việt Nam, các dịch vụ tư vấn doanh nghiệp và tư vấn tài chính, hỗ trợ đào tạo cán bộ...

Hiện nay, PV Securities có vốn điều lệ là 150 tỷ đồng và thực hiện đủ 5 nghiệp vụ cho phép.