00:32 28/06/2008

Chứng khoán FPT mở chi nhánh tại Đà Nẵng

P.V

Ngày 30/6, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) sẽ đưa chi nhánh tại Đà Nẵng vào hoạt động

Ngày 30/6, Công ty Chứng khoán FPT (FPTS) sẽ đưa chi nhánh tại Đà Nẵng vào hoạt động.

Chi nhánh này đặt tại số 9 Nguyễn Văn Linh, Phường Nam Dương, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

Ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng giám đốc FPTS, cho biết việc khai trương chi nhánh Đà Nẵng nằm trong chiến lược mở rộng mạng lưới hoạt động của Công ty, tạo một địa chỉ mới tiếp cận giới đầu tư và đối tác tại địa bàn này.

FPTS hiện là một trong những công ty chứng khoán có sàn giao dịch quy mô lớn nhất tại Việt Nam và là công ty chứng khoán đầu tiên xây dựng mô hình sàn giao dịch trực tuyến OTC.

Tính đến thời điểm này, FPTS đã có hơn 11.000 tài khoản giao dịch được mở.