21:38 19/07/2018

Chứng khoán MB báo lãi quý 2/2018 gấp 11 lần cùng kỳ

Thủy Tiên

Lũy kế 6 tháng, MBS đạt doanh thu 598 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng

Năm 2018, MBS đặt kế hoạch doanh thu 881 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng.
Năm 2018, MBS đặt kế hoạch doanh thu 881 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 160 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã chứng khoán MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 và lũy kế nữa đầu năm 2018.

Theo đó, trong quý 2 MBS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng tới 61% so với cùng kỳ, đạt 293 tỷ đồng.

Trong đó, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận gần 31,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 24,2 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2017. Lãi từ các khoản phải thu và cho vay tăng 37%; doanh thu nghiệp vụ lưu ký chứng khoán tăng 7%; doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính tăng 75%; doanh thu từ thu nhập khác tăng 42%.

Ngoài ra, doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán vẫn là nguồn thu chính của công ty, chiếm gần 34% tổng doanh thu, đạt 99,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng từ hoạt động này chỉ đạt 6% so với cùng kỳ.

Trong quý, hầu hết các khoản mục chi phí của MBS đều tăng so với cùng kỳ. Tăng mạnh nhất là chi phí tư vấn đầu tư với tỷ lệ tăng 131%, đạt mức 25,6 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí môi giới chứng khoán trong kỳ ở mức 80,8 tỷ đồng, tăng 28% so với quý trước. Tổng chi phí hoạt động trong kỳ lên tới 138,7 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp của MBS cũng tiếp tục tăng mạnh trong quý đạt mức 37,6 tỷ đồng, tăng 65% so với năm trước.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, kết thúc quý 2 công ty báo lãi sau thuế 55 tỷ đồng, gần gấp 11 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đạt doanh thu 598 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 125 tỷ đồng, tương ứng với việc thực hiện 68% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2018.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng giá trị tài sản MBS đạt 4.013 tỷ đồng, giảm 6% so với hồi đầu năm. Tài sản ngắn hạn giảm từ 4.163 tỷ đồng xuống còn 3.882 tỷ đồng, chủ yếu do giảm các khoản cho vay.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 19/7, cổ phiếu MBS đang được giao dịch ở mức 16.300 đồng/cổ phiếu, giá trị vốn hóa thị trường khoảng 2.000 tỷ đồng.