14:20 31/10/2018

Chứng khoán Sen Vàng bị phạt tiền và đặt vào tình trạng kiểm soát

Hà Anh

Chứng khoán Sen Vàng bị phạt 60 triệu do không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành

Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng (GLS).
Trang web của Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng (GLS).

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần chứng khoán Sen Vàng (GLS).

Theo đó, công ty này bị phạt 60 triệu đồng do công ty đã không tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và quy định pháp luật khác về quản trị, điều hành. Cụ thể: công ty này tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (họp ngày 25/8/2018) không đúng thời hạn theo quy định tại Khoản 2 Điều 31 Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán).

Cùng ngày, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã ban hành quyết định số 926/QĐ-UBCK ngày 29/10/2018 đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng vào tình trạng kiểm soát với thời hạn kiểm soát từ ngày 29/10/2018 đến ngày 28/10/2019.

Đồng thời, SSC cũng có quyết định số 927/QĐ-UBCK ngày 29/10/2018 đình chỉ hoạt động tự doanh chứng khoán của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sen Vàng do không duy trì các điều kiện cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định tại Điểm d khoản 1 Điều 70 Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006, với thời hạn đình chỉ từ ngày 29/10/2018 đến ngày 28/12/2018.