07:17 25/09/2012

Chứng khoán SHB thay lãnh đạo

Hà Anh

SHBS chấm dứt hợp đồng với ông Dương Xuân Phương - Phó giám đốc và bổ nhiệm bà Lê Kim Chi - Phó giám đốc giữ chức vụ mới

Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB (SHBS) đã có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấm dứt hợp đồng lao động, điều chuyển và bổ nhiệm thành viên Ban lãnh đạo công ty.

Cụ thể, SHBS chấm dứt hợp đồng lao động với ông Dương Xuân Phương - Phó giám đốc công ty, kể từ ngày 21/9/2012.

Đồng thời, SHBS đã có quyết định bổ nhiệm bà Lê Kim Chi - Phó giám đốc giữ chức vụ mới là Giám đốc Khối tài chính, kể từ ngày 24/9. Bà Chi được bổ nhiệm với thời hạn là 6 tháng để thử thách chức vụ mới.

Được biết, ngày 12/9, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã điều chỉnh giấy phép hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (HBBS). Theo đó, công ty có tên mới là Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Thế Minh, Tổng giám đốc.