9 tháng, SSI báo lãi hợp nhất gần 1.000 tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm của SSI đạt khoảng 975 tỷ đồng, đạt hơn 92% kế hoạch kinh doanh năm 2017...

Kết thúc quý 3, SSI tiếp tục vị trí số 1 trên toàn thị trường với thị phần môi giới đạt 15,28%.

Đức Anh

22/10/2017 09:57

Ngày 20/10/2017, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) công bố kết quả báo cáo riêng quý 3/2017.

Theo đó, quý 3, doanh thu và lợi nhuận trước thuế của SSI lần lượt là 626,2 tỷ đồng và 166,6 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận khoản doanh thu 1.938 tỷ đồng - tăng 66 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2016, và lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 897,4 tỷ đồng.

Dự kiến, lợi nhuận kế toán trước thuế hợp nhất cho 9 tháng đầu năm của SSI là khoảng 975 tỷ đồng, đạt hơn 92% kế hoạch kinh doanh năm 2017.

Theo SSI, dịch vụ chứng khoán và hoạt động đầu tư tiếp tục là hai lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu của SSI.

Cuối quý 3, SSI sở hữu tổng tài sản 16.872,5 tỷ đồng, tăng 24% so với mức đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu đạt 8.458,8 tỷ đồng.

Kết thúc quý 3, SSI tiếp tục vị trí số 1 trên toàn thị trường với thị phần môi giới đạt 15,28%; trong đó thị phần HOSE và HNX lần lượt là 16,41% và 14,05%. Doanh thu từ nghiệp vụ môi giới chứng khoán tăng 35% so với cùng kỳ năm 2016, đạt 169,2 tỷ đồng.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán cũng đóng góp một phần quan trọng trong tổng doanh thu toàn Khối Dịch vụ Chứng khoán, đạt 131,5 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016.

Cuối quý 3, dư nợ cho vay ký quỹ ở mức 4.436 tỷ đồng, tăng 24,4% so với mức đầu năm.