10:35 29/06/2010

Chuyển đổi các công ty mẹ VNPT, Vinachem

Hà Anh

Hai công ty mẹ VNPT và Vinachem được chuyển thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 955 và 953/QĐ-TTg về việc chuyển hai công ty mẹ là Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

VNPT có số vốn điều lệ là 72.237 tỷ đồng, trụ sở chính được đặt tại số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. VNPT kinh doanh trên 2 lĩnh vực chính gồm dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin; dịch vụ và sản phẩm truyền thông. Đồng thời còn hoạt động trong các ngành, nghề kinh doanh khác như khảo sát, tư vấn, thiết kế, xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông; sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu, cung ứng vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông...

Vinachem có vốn điều lệ xác định tại thời điểm chuyển đổi là 8.000 tỷ đồng, ngành nghề kinh doanh chính tập trung vào các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; hóa chất cơ bản; hóa chất tiêu dùng; công nghiệp hóa chất, hóa dược, hóa dầu; công nghiệp chế biến cao su; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản; đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước.

Ngoài ra, Vinachem còn kinh doanh một số ngành nghề khác liên quan đến ngành nghề chính như kinh doanh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ cho ngành công nghiệp hóa chất; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp hóa chất và các ngành nghề khác.

Thủ tướng Chính phủ và các bộ theo sự ủy quyền của Chính phủ sẽ thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với VNPT và Vinachem.

Sau khi chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên, VNPT và Vinachem kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp và xử lý những vấn đề tồn tại và phát sinh của hai tập đoàn trước khi chuyển đổi.

Trước VNPT và Vinachem, đã có các công ty mẹ Petro Vietnam, Vietnam Airlines và Vinataba cũng được Thủ tướng cho phép chuyển thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng, đến ngày 1/7/2010, các công ty nhà nước đang tiến hành cổ phần hóa mà chưa có quyết định công nhận giá trị doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền thì được chuyển thành công ty TNHH một thành viên theo quy định của Nghị định 25/2010/NĐ-CP và chủ sở hữu tiếp tục thực hiện các bước cổ phần hóa.