20:56 13/04/2021

Chuyển giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính

Kông Lý

Ông Hồ Đức Phớc chính thức nhận nhiệm vụ đứng đầu Bộ Tài chính

Ông Hồ Đức Phớc chính thức nhận nhiệm vụ điều hành Bộ Tài chính
Ông Hồ Đức Phớc chính thức nhận nhiệm vụ điều hành Bộ Tài chính

Chiều ngày 13/4/2021, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021, đồng thời tổ chức bàn giao nhiệm vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính giữa nguyên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Báo cáo về kết quả quản lý, điều hành nhiệm kỳ 2016-2020 của Bộ Tài chính ông Võ Thành Hưng , Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước cho biết, kết quả đạt được đến nay là khá toàn diện và tích cực, góp phần quan trọng vào việc củng cố các cân đối lớn, ổn định vĩ mô, thúc đẩy đầu tư kinh doanh, đồng thời cải thiện dư địa chính sách tài khóa, tạo cơ sở để chủ động đưa ra các giải pháp tài chính ngân sách nhà nước đối phó có hiệu quả với thiên tai, đại dịch Covid19 trong năm 2020 và động lực cho giai đoạn tới.

Theo đó, công tác quản lý, điều hành ngân sách nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2020 đều đạt và vượt dự toán. Tổng thu ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ này đạt 6,89 triệu tỷ đồng, quy mô thu bình quân đạt khoảng 25,2%GDP và vượt mục tiêu đề ra.

Quy mô chi ngân sách nhà nước được quản lý trong phạm vi thu ngân sách và giảm dần bội chi. Theo đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển bình quân giai đoạn 2016-2020 trên 28%GDP, trong khi mục tiêu đặt ra là 25% đến 26%. Nhiệm kỳ này cũng đã giảm được tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64%, thay vào đó ưu tiên các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương tài chính ngân sách. Nhiệm kỳ 2016 – 2020 ngành tài chính cũng đã cơ cấu lại nợ công theo hướng bền vững hơn.

Cũng theo ông Võ Thành Hưng, giai đoạn 2016-2020 chỉ số giá tiêu dùng đã ổn định khi đạt con số bình quân 3,2%. Con số này nằm trong phạm vi lạm phát mục tiêu do Chính phủ và Quốc hội đề ra.

Tài chính phục vụ ổn định vĩ mô và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Ưu tiên hoàn thiện thể chế tài chính – ngân sách nhà nước theo nguyên tắc thị trường có sự quản lý của nhà nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa, tạo dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, lành mạnh, tăng cường huy động, quản lý, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính nhằm thúc đẩy phát triển, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công, bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trong khu vực và trên thế giới.
Mục tiêu quản lý, điều hành tài chính – ngân sách nhà nước được đặt ra trong nhiệm kỳ 2016 – 2020

Về xây dựng thể chế, nhiệm kỳ của nguyên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã xây dựng các cơ chế chính sách phục vụ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đảm bảo công khai minh bạch, theo nguyên tắc thị trường, hạn chế tối đa tổn thất đầu tư trong chuyển nhượng vốn.

Hoàn thiện khung pháp lý quy định về cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, dịch vụ công. Thể chế về quản lý thị trường chứng khoán, bảo hiểm tiếp tục được hoàn thiện, đảm bảo sự phát triển bền vững và tăng cường tính công khai, minh bạch của các thị trường.

Cơ bản hoàn thiện hệ thống pháp luật về giá theo Luật giá năm 2012 và đến nay, về cơ bản đã thực hiện quản lý giá theo nguyên tắc thị trường.

Hệ thống pháp luật về quản lý tài sản công được đổi mới, hoàn thiện đồng bộ. Công tác tổ chức việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước được chú trọng và cơ bản hoàn thành. Quy trình xử lý tài sản được quy định chặt chẽ hơn…

Ngoài ra, nhiệm kỳ 2016 – 2020 ngành tài chính cũng đã hoàn thiện khung pháp lý về quản lý dự trữ quốc gia theo Luật Dự trữ quốc gia năm 2012. Quy mô dự trữ quốc gia tiếp tục được phát triển và củng cố và đến cuối năm 2020 tổng mức dự trữ quốc gia đã tăng gấp 1,23 lần so với năm 2015 và gấp khoảng 1,67 lần so với năm 2010. Danh mục hàng dự trữ quốc gia cũng đã được rà soát, sắp xếp và đổi mới…

Phát biểu tại Hội nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí Thứ trưởng, các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Tài chính.

"Với kinh nghiệm lãnh đạo và thực tiễn phong phú của mình, tôi tin tưởng đồng chí Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ kế thừa truyền thống đoàn kết, thống nhất của ngành tài chính, lãnh đạo, chỉ đạo toàn ngành tài chính thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách nhà nước giai đoạn 2021- 2025…", ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đáp lời, tân Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, những kết quả mà ngành Tài chính đã đạt được trong giai đoạn vừa qua có đóng góp lớn của nguyên Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Đó cũng là nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công ngành tài chính, là sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và cấp ủy, chính quyền các địa phương.

Tân Bộ trưởng Hồ Đức Phớc bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, cùng với tập thể Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nỗ lực phấn đấu, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao…