12:08 16/10/2019

CNG Việt Nam: Lợi nhuận 9 tháng đạt 80 tỷ đồng, sụt giảm 22%

Quỳnh Nguyễn

Theo CNG Việt Nam, lợi nhuận quý 3 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do giá khí đầu vào tăng và giá dầu thế giới giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty

Công ty cổ phần CNG Việt Nam (HOSE: CNG) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2019. Theo đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 đã giảm 41,6% so với cùng kỳ năm trước. Giá khí đầu vào và giá dầu thế giới là 2 biến ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh doanh của CNG.

Cụ thể, quý 3, doanh thu thuần đạt 566 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 27,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 22 tỷ đồng, giảm 41,6%. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 1.622 tỷ đồng, tăng 22,8%; lợi nhuận trước thuế đạt 80 tỷ đồng, giảm 21,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 64 tỷ đồng, giảm 23,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CNG Việt Nam, lợi nhuận quý 3 sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước do giá khí đầu vào tăng và giá dầu thế giới giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty.

Năm 2019, CNG đặt kế hoạch doanh thu 1.746,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 105,56 tỷ đồng. Như vậy, 9 tháng đầu năm, CNG đã hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại ngày 30/09/2019, CNG không có bất kỳ khoản vay nợ ngắn và dài hạn nào, tổng tài sản gần 860 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu 522,5 tỷ đồng.