16:02 27/05/2017

Cổ đông Maritime Bank nhất trí đề xuất trả cổ tức 5%

Thùy Linh

Sáng ngày 26/5/2017, Maritime Bank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông tại Khách sạn Melia Hà Nội

Năm 2016, Ngân hàng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như tổng tài sản 
đạt 100% chỉ tiêu với 92.606 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng
 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỷ đồng.
Năm 2016, Ngân hàng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như tổng tài sản đạt 100% chỉ tiêu với 92.606 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỷ đồng.
Sáng ngày 26/5/2017, Maritime Bank đã tổ chức đại hội đồng cổ đông tại Khách sạn Melia Hà Nội. Điều đáng chú ý tại đại hội năm nay, Ngân hàng đề xuất trả cổ tức 5% và đạt được sự nhất trí cao của cổ đông.

Năm 2016, Ngân hàng đã hoàn thành các mục tiêu đề ra như tổng tài sản đạt 100% chỉ tiêu với 92.606 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế thu nhập tăng 3% so với kế hoạch, đạt 164 tỷ đồng; Dư nợ tín dụng đạt 99% so với kế hoạch với 54.223 tỷ đồng.

Trong khi đó, tiền gửi khách hàng giảm nhẹ về quy mô, đạt 98% kế hoạch do đang được cấu trúc lại theo hướng tăng tính ổn định và bền vững thông qua việc tăng tỷ trọng tiền gửi huy động kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tăng tỷ trọng tiền gửi của khách hàng cá nhân. Nhờ đó huy động dân cư tăng 10,5%, nguồn vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 47,3%, tăng 1,3% so với đầu năm.

Số lượng khách hàng cũng đạt mức tăng trưởng cao với khách hàng cá nhân tăng 23%, đạt trên 1,5 triệu khách hàng; tỷ lệ khách hàng doanh nghiệp thường xuyên sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng tăng 200% so với 2015.

Dù tốc độ tăng trưởng tín dụng liên tục tăng qua các năm nhưng tỷ lệ nợ quá hạn luôn được Ngân hàng kiểm soát tốt. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp 2,17% tính tới cuối năm 2016. Hệ số an toàn vốn CAR đạt 23,59% tại thời điểm 31/12/2016, cao hơn rất nhiều so với mức quy định 9% của Ngân hàng Nhà nước.

Theo Maritime Bank, trên cơ sở kết quả của năm 2016, năm 2017, các chỉ tiêu tài chính cơ bản đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỉ lệ thống nhất cao: Tổng tài sản ở mức 106.640 tỷ đồng tăng 15% so với 2016; Tổng vốn huy động tăng 17%; Dư nợ tín dụng tăng 14%.

Để thực hiện thành công mục tiêu kinh doanh 2017, Maritime Bank sẽ chú trọng đẩy mạnh hơn nữa mảng kinh doanh lõi với cho vay khách hàng cá nhân tăng 31%; cho vay khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 90%; huy động khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 34%, trong đó đảm bảo huy động trung và dài hạn chiếm 45% tổng huy động.

Đồng thời, doanh thu từ phí sẽ tiếp tục được chú trọng với mục tiêu tăng 50% trong năm 2017.

Với định hướng về sự phát triển ổn định, bền vững, ngân hàng sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2017 bởi việc gia tăng sức mạnh nền tảng chính là một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu của Maritime Bank để nâng cao lợi thế của ngân hàng này trên thị trường. Trong đó, Maritime Bank sẽ tập trung cho việc phát triển hệ thống công nghệ, hệ thống quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển mạng lưới.

Đại hội cũng đã chấp thuận đơn xin rút khỏi Hội đồng Quản trị của bà Dương Hồng Loan do lý do cá nhân, và như vậy Hội đồng quản trị Ngân hàng sẽ còn lại 5 thành viên, việc bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được tiến hành theo quy định trong năm 2017.