23:46 10/11/2009

Cơ hội tìm vốn tại Quỹ Thách thức Việt Nam

Thùy Duyên

Quỹ Thách thức Việt Nam được thiết lập nhằm kêu gọi và tài trợ cho những đề xuất mô hình kinh doanh mang lại lợi ích cho người nghèo

Ngày 10/11, Quỹ Thách thức Việt Nam (VCF) - một công cụ tài chính mới, tài trợ cho các dự án kinh doanh sáng tạo nhằm mang lại lợi ích trực tiếp cho người nghèo – được khởi động với nguồn kinh phí 3 triệu USD cho giai đoạn 2009 - 2011.

VCF là một hợp phần lớn của dự án nâng cao hiệu quả thị trường cho người nghèo (giai đoạn 2), do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI), Bộ Phát triển Quốc tế Anh (DFID) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hỗ trợ.

Bà Fiona Lappin, Trưởng đại diện DFID, cho biết Quỹ Thách thức được bắt nguồn từ nước Anh, được DFID và các tổ chức khác thực hiện ở một số khu vực khác trên thế giới. Tại Việt Nam, VCF sẽ giúp gánh đỡ một số rủi ro kinh tế mà các dự án đổi mới thường gặp phải, nhằm tăng số lượng việc làm và thu nhập cho người nghèo.

Cụ thể, Quỹ Thách thức Việt Nam được thiết lập nhằm kêu gọi những đề xuất mô hình kinh doanh mới, sáng tạo từ khu vực tư nhân để thu hút và mang lại lợi ích cho người nghèo, trên cơ sở bền vững và có thể nhân rộng. Quỹ này trước hết sẽ tập trung vào các mối liên kết chế biến nông sản với người nghèo, nhưng sẽ mở rộng ra những lĩnh vực khác, như dịch vụ cơ sở hạ tầng, nếu những thực hiện ban đầu cho kết quả khả quan…

Các dự án sẽ do ban thẩm định độc lập của Quỹ lựa chọn qua một quá trình minh bạch và cạnh tranh, và có quy mô tài trợ từ 30.000 - 250.000 USD. Giá trị của khoản tài trợ có thể lên tới 49% tổng chi phí đầu tư của dự án.

Các thách thức vòng 1 của Quỹ công bố ngày 10/11 đều nằm trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung vào việc giúp người nghèo hội nhập tốt hơn vào các chuỗi giá trị chế biến nông sản. Thông tin cụ thể được cập nhật tại địa chỉ: www.markets4poor.org.