17:46 10/01/2021

Cổ phiếu chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021

Thuỷ Tiên

Thị trường có tuần giao dịch đầu tiên của năm mới vô cùng khởi sắc, trong đó nhóm cổ phiếu công ty chứng khoán như VDS, BSI, AGR... vẫn hút mạnh dòng tiền

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 1.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 2.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 3.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 4.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 5.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 6.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 7.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 8.

Cổ phiếu công ty chứng khoán tăng mạnh tuần đầu năm 2021 - Ảnh 9.