11:49 13/10/2011

Có thể bán đấu giá rượu, nguyên liệu thuốc lá nhập lậu

Y Nhung

Tang vật kinh doanh rượu và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu tới đây có thể sẽ không bị tiêu hủy

Tiêu hủy hàng nhập lậu.
Tiêu hủy hàng nhập lậu.
Tang vật kinh doanh rượu và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu tới đây có thể sẽ không bị tiêu hủy.

Đó là tinh thần trong dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh rượu nhập lậu, thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu hiện đang được các cơ quan có liên quan tổ chức lấy ý kiến.

Theo đó, đối với rượu nhập lậu có tất cả các thành phần, chỉ tiêu, hàm lượng phù hợp với thành phần, chỉ tiêu, hàm lượng tương ứng của sản phẩm rượu đối chứng cùng loại do nhà sản xuất chính thống cung cấp, hoặc phù hợp các nội dung của bản công bố hợp quy, phù hợp quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ được bán đấu giá sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật.

Còn rượu nhập lậu có bất cứ thành phần, chỉ tiêu, hàm lượng nào không phù hợp với thành phần, chỉ tiêu, hàm lượng tương ứng với từng chỉ tiêu của sản phẩm, rượu đối chứng cùng loại do nhà sản xuất chính thống cung cấp; hoặc không phù hợp tất cả các nội dung của bản công bố hợp quy, không phù hợp quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bị tiêu hủy.

Phương pháp tiêu huỷ được tiến hành theo trình tự, thủ tục liên quan và theo quy định của pháp luật về môi trường. Tất cả chai, lọ, bao bì chứa đựng rượu lậu phải được tiêu hủy (đập vỡ, cắt xé) hoàn toàn.

 Đối với thuốc lá điếu, thuốc lá thành phẩm nếu nhập lậu cũng sẽ bị tiêu huỷ theo quy định.

Ngoài ra, người buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái trái phép thuốc lá điếu, có nguồn gốc sản xuất từ nước ngoài qua biên giới với số lượng từ 1.500 bao trở lên còn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với người buôn bán trái phép nguyên liệu thuốc lá có nguồn gốc sản xuất từ nước ngoài qua biên giới với số lượng từ 2.000 kg trở lên cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, dự thảo còn quy định, nếu lô hàng vi phạm là nguyên liệu thuốc lá đồng nhất (cùng lô hàng, cùng xuất xứ, cùng quy cách bao gói, bao bì, chủng loại) có số lượng từ 2.000 kg trở lên, đảm bảo chất lượng sau khi có kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền, thì được tổ chức bán đấu giá sung công quỹ nhà nước theo quy định hiện hành cho các nhà máy có giấy phép sản xuất thuốc lá. Nếu lô hàng có số lượng dưới 2.000 kg thì tổ chức tiêu huỷ theo quy định.

Theo thống kê của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA), hiện có đến 1/5 lượng thuốc lá tiêu thụ tại Việt Nam là nhập lậu. Điều này không chỉ gây khó khăn cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước mà ngân sách nhà nước cũng thất thu không nhỏ.