09:59 24/10/2019

Có thể bỏ "viên chức suốt đời"

Nguyễn Lê

Chính phủ ưu tiên chọn phương án không ký hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức được tuyển dụng mới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội chọn phương án này

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tiếp thu,giải trình dự thảo luật.
Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo tiếp thu,giải trình dự thảo luật.

Chính phủ ưu tiên chọn phương án không ký hợp đồng không xác định thời hạn với viên chức được tuyển dụng mới, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Quốc hội chọn phương án này.

Sáng 24/10 Quốc hội thảo luận tại hội trường dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Báo cáo tiếp thu, giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho thấy một số vấn đề  không có nhiều thay đổi so với dự thảo đã gửi xin ý kiến đại biểu Quốc hội trước kỳ họp.

Chẳng hạn, vẫn giao Chính phủ quy định cụ thể trình tự, thủ tục, hệ quả của hình thức xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức đã nghỉ hưu. Hay, vẫn giữ quy định về hình thức kỷ luật "giáng chức" trong hình thức kỷ luật cán bộ công chức....

Về sửa Luật Viên chức, quy định thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới, dù vẫn trình hai phương án song Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện rõ chính kiến.

Nội dung này, tại kỳ họp thứ 7, Chính phủ trình Quốc hội hai phương án:

Phương án 1: Tất cả các trường hợp viên chức được tuyển dụng mới sau khi luật này có hiệu lực sẽ thực hiện ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn, không ký hợp đồng không xác định thời hạn (kể cả đối với trường hợp sau khi kết thúc hợp đồng xác định thời hạn lần 2), trừ viên chức được tuyển dụng mới vào đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Chính phủ ưu tiên lựa chọn phương án này.

Phương án 2: Viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký kết hợp đồng xác định thời hạn (tối đa 2 lần) sẽ ký hợp đồng không xác định thời hạn, trừ trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì khi tuyển dụng mới viên chức được ký ngay hợp đồng không xác định thời hạn.

Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, qua thảo luận, ý kiến của đại biểu Quốc hội tập trung vào cả hai phương án và phân tích, làm rõ thêm ưu điểm, nhược điểm của từng phương án, đồng thời đề nghị làm rõ chính sách đối với viên chức đã được tuyển dụng trước ngày luật có hiệu lực trong cả hai phương án.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày luật có hiệu lực thi hành, khi luật có hiệu lực đối với cả hai phương án sẽ cơ bản không có thay đổi về chế độ, chính sách so với hiện hành. Cụ thể, đối với viên chức đã ký hợp đồng không xác định thời hạn thì tiếp tục thực hiện hợp đồng không xác định thời hạn, trường hợp đã ký hợp đồng xác định thời hạn thì sẽ được ký hợp đồng không xác định thời hạn theo đúng quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với viên chức được tuyển dụng mới sau ngày luật có hiệu lực thì mỗi phương án có những ưu điểm, hạn chế riêngtạo động lực làm việc cho đội ngũ viên chức, "tiến tới bỏ chế độ biên chế suốt đời" và thực hiện yêu cầu của nghị quyết Trung ương, kết luận của cơ quan có thẩm quyền, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin Quốc hội cho lựa chọn phương án 1.

Theo tiếp thu này, dự thảo luật quy định: kể từ ngày 1/7/2020, tất cả các trường hợp chưa thực hiện hợp đồng làm việc không xác định thời hạn phải ký kết hợp đồng xác định thời hạn, trừ trường hợp viên chức đã ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn trước ngày 1/7/2020. Hai là cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 58 của luật này và ba là viên chức đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.