12:04 14/06/2007

“Có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào để đổi tiền cotton”

Tiền giấy cotton mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng đang bị nhiều nơi bán hàng từ chối nhận thanh toán

Tính đến ngày 30/4/2007, về cơ bản hai loại tiền cotton 100.000 đồng và 50.000 đồng đã được thu hồi về Ngân hàng Nhà nước.
Tính đến ngày 30/4/2007, về cơ bản hai loại tiền cotton 100.000 đồng và 50.000 đồng đã được thu hồi về Ngân hàng Nhà nước.
Tiền giấy cotton mệnh giá 50.000 đồng và 100.000 đồng đang bị nhiều nơi bán hàng từ chối nhận thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước sẽ xử lý như thế nào? Người dân có thể đến đâu để đổi ra tiền polymer? Báo giới đã chuyển những thắc mắc này của bạn đọc đến ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành và kho quĩ, Ngân hàng Nhà nước.

Ông Thành cho biết:

- Tính đến ngày 30/4/2007, về cơ bản hai loại tiền cotton 100.000 đồng và 50.000 đồng đã được thu hồi về Ngân hàng Nhà nước, số còn lại ngoài lưu thông không đáng kể, chỉ khoảng 0,4% số lượng tiền đã được đưa vào lưu thông.

Việc thu hồi dần hai đồng tiền này đã được thực hiện từ tháng 7/2005 bằng cách các ngân hàng đẩy mạnh đưa ra tiền polymer, đồng thời thu hồi, không chi ra tiền cotton loại này cho khách hàng.

Nếu bị từ chối thanh toán, người dân có thể làm gì để được thuận tiện nhất trong việc sử dụng số tiền cotton? Liệu có hơi vội vàng khi công bố việc đình chỉ lưu hành quá sớm đến với người dân?

Ngân hàng Nhà nước khẳng định rằng đồng tiền cotton 100.000 đồng và 50.000 đồng hiện nay vẫn tiếp tục có giá trị lưu hành song song với tiền polymer đến thời điểm trước ngày 1/9, điều đó có nghĩa là các đồng tiền này vẫn được thanh toán chi trả bình thường trong các giao dịch mua bán. Tổ chức, cá nhân nào từ chối thanh toán, thu nhận là trái với qui định của pháp luật.

Kể từ ngày 1/9, hai loại tiền này mới hết giá trị lưu hành. Các tổ chức, cá nhân có thể mang đến bất kỳ điểm giao dịch nào của các ngân hàng, kho bạc nhà nước để đổi ngang giá trị ra các loại tiền do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

Việc Thủ tướng Chính phủ quyết định đình chỉ lưu hành hai loại tiền cotton vào thời điểm hiện nay là phù hợp để chủ động thông tin đến người dân. Đây là khoảng thời gian đủ để người dân chủ động trong việc sử dụng các đồng tiền này.

Hiện nay người dân vùng sâu, vùng xa muốn đổi tiền rất khó khăn vì hầu hết các ngân hàng thương mại đều chưa đặt văn phòng ở những khu vực này. Vậy làm sao để việc lưu thông đồng tiền của người dân vùng sâu, vùng xa không bị tắc lại, thưa ông?

Ngày 7/6, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã có công văn chỉ đạo các ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố, sở giao dịch ngân hàng nhà nước, các tổ chức tín dụng và kho bạc nhà nước kể từ ngày 1/9, thực hiện việc thu đổi tiền cotton loại 50.000 đồng và 100.000 đồng cho các tổ chức, cá nhân tại tất cả các điểm giao dịch của đơn vị mình theo nguyên tắc đổi ngang giá trị, không để xảy ra hiện tượng từ chối không thu đổi hai loại tiền nêu trên.

Hiện nay hệ thống ngân hàng đã có mạng lưới chi nhánh và các phòng giao dịch ở khắp mọi nơi, kể cả vùng sâu vùng xa vì vậy các tổ chức, cá nhân có thể đến bất kỳ điểm giao dịch nào của các ngân hàng, kho bạc nhà nước để đổi.