15:01 28/10/2017

Có thể truy cứu trách nhiệm hình sự khi dùng Bitcoin tại Việt Nam

Nhật Nam

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cảnh báo việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin tại Việt Nam

Một máy giao dịch Bitcoin đặt tại Tp.HCM, được gọi là BTM để phân biệt với máy ATM - nguồn ảnh: Zing.vn.
Một máy giao dịch Bitcoin đặt tại Tp.HCM, được gọi là BTM để phân biệt với máy ATM - nguồn ảnh: Zing.vn.

Ngày 28/10, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ra thông tin khuyến cáo về việc phát hành, cung ứng, sử dụng Bitcoin tại Việt Nam, đặc biệt ở khía cạnh dùng đồng tiền ảo này trong thanh toán.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan này đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 80/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 101/2014/NĐ-CP về thanh toán không dùng tiền mặt; đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

Nhà điều hành chính sách tiền tệ cũng đã phối hợp bổ sung chế tài xử lý hình sự đối với hành vi phát hành, cung ứng và sử dụng phương tiện thanh toán không hợp pháp vào Bộ luật Hình sự.

Như các thông tin đưa ra trước đây, một lần nữa Ngân hàng Nhà nước khẳng định: theo các quy định của pháp luật hiện hành, Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Về chế tài xử lý vi phạm, theo quy định tại khoản 6 điều 27 Nghị định 96/2014/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức phạt tiền từ 150 triệu đến 200 triệu đồng.

"Đồng thời, từ ngày 1/1/2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bao gồm cả Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm h khoản 1 điều 206 Bộ luật Hình sự 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017)", Ngân hàng Nhà nước lưu ý thêm.

Ở một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT Lê Trường Tùng vừa có tuyên bố: "Đại học FPT chấp nhận cho các đối tượng đang là sinh viên hoặc chuẩn bị là sinh viên của trường nộp học phí bằng Bitcoin. Trước mắt áp dụng cho sinh viên ngoại".

"Bitcoin là một sản phẩm công nghệ. Chúng tôi muốn thử nghiệm thu học phí, sử dụng đồng Bitcoin như một dạng giao dịch của Cách mạng Công nghiệp 4.0, là một trường đại học đào tạo về công nghệ, chúng tôi thấy rất nên tìm hiểu, nghiên cứu, thử nghiệm những vấn đề mới mẻ của công nghệ, gắn nó với thực tiễn cuộc sống, điều mà hoàn toàn có thể xảy ra trong thời đại 4.0", ông Tùng lý giải về tuyên bố trên.