10:25 31/07/2008

Còn 173 doanh nghiệp chưa công bố báo cáo tài chính

H.Kỳ

Tính đến hết ngày 28/7, vẫn còn tổng cộng tới 173 công ty chưa nộp báo cáo tài chính quý 2/2008 trên cả hai sàn

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE), tính đến hết ngày 28/7, mới chỉ có 71/160 doanh nghiệp niêm yết nộp báo cáo tài chính quý 2/2008.

Tương tự, tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HASTC), cũng mới chỉ có 62/146 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính.

Như vậy, vẫn còn tổng cộng tới 173 công ty chưa công bố thông tin.

Theo quy định, đến ngày 25/7, các doanh nghiệp niêm yết sẽ hoàn tất việc gửi báo cáo tài chính quý 2/2008 về HOSE và HASTC. Khi nhận được báo cáo tài chính, hai đơn vị này sẽ kiểm tra, thẩm định rồi công bố.