11:01 13/06/2017

Còn 456 kiến nghị của cử tri trong diện "hứa" giải quyết

Nguyên Vũ

Bộ Lao động - thương binh và xã hội đang đứng đầu danh sách "nợ" kiến nghị của cử tri

Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày kết quả giái quyết kiến nghị của cử tri.
Trưởng ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải trình bày kết quả giái quyết kiến nghị của cử tri.
Bộ Lao động - thương binh và xã hội đang đứng đầu danh sách "nợ" kiến nghị của cử tri.

Trước khi bắt đầu chất vấn trực tiếp, sáng 13/6 Quốc hội đã nghe Trưởng ban Dân nguyện của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ hai của Quốc hội.

Bà Hải cho biết, thông qua 2.073 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ hai (cuối năm 2016) 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố đã tổng hợp được 3.320 kiến nghị của cử tri gửi tới Quốc hội. Trong đó, có 168 kiến nghị (5,1%) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan của Quốc hội, 3.119 kiến nghị (94%) thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, 13 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và 20 kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của các tổ chức chính trị - xã hội.

Trong số 3.119 kiến nghị gửi đến Chính phủ hiện còn 456 kiến nghị (chiếm 14,6%) đang được xem xét, giải quyết.

Cụ thể thuộc thẩm quyền của các bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (22 kiến nghị); Lao động, Thương binh và Xã hội (46 kiến nghị); Y tế (43 kiến nghị); Giáo dục và Đào tạo (22 kiến nghị); Văn hóa, Thể thao và Du lịch (32 kiến nghị); Tài nguyên và Môi trường (42 kiến nghị),... 

Các bộ đều đã trả lời cử tri “sẽ nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới” tuy nhiên đều chưa có lộ trình giải quyết cụ thể - Trưởng ban Dân nguyện nhấn mạnh.

Đánh giá chung, báo cáo cho rằng, các bộ, ngành còn quá chú trọng tới việc trả lời các kiến nghị (để tránh tồn đọng) mà chưa quan tâm thỏa đáng tới việc giải quyết, hoặc xây dựng lộ trình giải quyết dứt điểm kiến nghị, dẫn đến thực trạng số lượng kiến nghị được trả lời là rất lớn nhưng chất lượng của việc giải quyết kiến nghị còn chưa cao, số kiến nghị được trả lời chỉ bằng việc cung cấp thông tin còn nhiều (68%), cá biệt có văn bản nội dung trả lời còn chưa rõ, chưa đúng, chưa đầy đủ với câu hỏi mà cử tri nêu.

Cử tri tỉnh Bình Dương hỏi về “việc chi trả chế độ bồi dưỡng đối với người hoạt động không chuyên trách được giao nhiệm vụ tiếp công dân ở cấp xã”. Trả lời lại nêu về chế độ chi trả bồi dưỡng đối với công chức kiêm nhiệm là không đúng với đối tượng cử tri đang hỏi. Thêm vào đó, việc giao nhiệm vụ tiếp công dân cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã là không đúng với Luật Tiếp công dân nhưng chưa được nhắc nhở. 

Hay, Cử tri tỉnh Sóc trăng kiến nghị cần sớm nghiên cứu xây dựng đê bao ngăn mặn khép kín cho các tuyến đê tại huyện Kế Sách và thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, trả lời lại nêu “...hệ thống đê biển, đê cửa sông thuộc huyện Trần Đề hàng năm đều được Chính phủ bố trí kinh phí,...” là không đúng với địa bàn mà cử tri hỏi. 

Đây là vấn đề đã được nêu tại báo cáo trong phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội trước kỳ họp thứ ba của Quốc hội. Có lẽ vì thế, đến nay, các cơ quan chức năng đã có văn bản trả lời thay thế cho 2 văn bản trả lời không đúng, chưa đầy đủ nêu trên - theo thông tin mới từ Trưởng ban Dân nguyện.

Lưu ý là có 94% tổng số kiến nghị cử tri gửi tới kỳ họp thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, bộ, ngành, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của các bộ trưởng, trưởng ngành mang ý nghĩa quyết định trong nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết, trả lời cử tri. 

Kiến nghị được nêu với Chính phủ là nên coi việc giải quyết kiến nghị của cử tri là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các bộ trưởng, trưởng ngành, đồng thời, sớm có hình thức nhắc nhở, xử lý đối với cá nhân, cơ quan, không thực hiện trả lời cử tri theo quy định và công khai để cử tri được biết.