07:42 11/06/2008

Công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ bình ổn giá

Anh Quân

Ngày 9/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá

Sẽ có 14 danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.
Sẽ có 14 danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá.
Ngày 9/6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

Theo đó, sẽ có 14 danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá gồm: xăng, dầu; xi măng; thép xây dựng; khí hóa lỏng; phân bón hóa học; thuốc bảo vệ thực vật; một số thuốc thú y; muối; sữa; đường ăn; thóc, gạo; thuốc phòng, chữa bệnh cho người thuộc danh mục thuốc chữa bệnh chủ yếu; cước vận chuyển hành khách bằng đường sắt loại ghế ngồi cứng; một số thức ăn chăn nuôi gia súc.

Nghị định cũng quy định 18 danh mục tài sản, hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá, trong đó quan trọng nhất là: đất đai, mặt nước; nhà thuộc sở hữu nhà nước, nhà ở xã hội và nhà ở công vụ; điện; nước sạch cho sinh hoạt; thuốc phòng và chữa bệnh cho người do ngân sách nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả; dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa cùng với các dịch vụ hàng không nội địa khác; dịch vụ đối với thư cơ bản, điện thoại nội hạt, dịch vụ bưu chính viễn thông, dịch vụ bưu chính dành riêng; dịch vụ vận chuyển hành khách công cộng bằng đường sắt trong đô thị; hàng hóa trợ giá, trợ cước vận chuyển, dịch vụ vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa...