10:13 05/06/2012

Công bố kết quả thanh tra 16 doanh nghiệp sản xuất điện ngoài EVN

Quý Hiểu

Kết quả sơ bộ cho thấy giá bán điện của các công ty cho EVN đảm bảo trong khung giá mua bán điện đã được ban hành

Theo thống kê, 16 công ty bị thanh tra có tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2011 chiếm tỷ lệ 91,3% tổng sản lượng điện của 30 đơn vị bán cho EVN.
Theo thống kê, 16 công ty bị thanh tra có tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2011 chiếm tỷ lệ 91,3% tổng sản lượng điện của 30 đơn vị bán cho EVN.
Trong tháng 3 và tháng 4/2012, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh kiểm tra, giám sát công tác quản lý giá tại 16 công ty sản xuất điện ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Nội dung thanh tra của Bộ tập trung vào giá bán điện và hợp đồng bán điện của các doanh nghiệp cho EVN, cũng như giá thành sản xuất và kết quả sản xuất, kinh doanh điện năm 2011.

Kết quả sơ bộ, theo đánh giá của Bộ Tài chính, giá bán điện của hầu hết các công ty cho EVN đảm bảo trong khung giá mua bán điện do Bộ Công Thương (trước đây là Bộ Năng lượng, Bộ Công nghiệp) ban hành.

Tuy nhiên, thanh tra tài chính cũng xác định việc ký kết hợp đồng mua bán điện của một số công ty với EVN chưa kịp thời dẫn đến xác định giá bán điện theo giá tạm tính, thậm chí có công ty chưa kê khai thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh hợp đồng, cũng như việc điều chỉnh giá mua điện chưa thống nhất đối với tất cả các công ty bán điện cho EVN.

Theo thống kê, 16 công ty bị thanh tra có tổng sản lượng điện bán cho EVN năm 2011 chiếm tỷ lệ 91,3% tổng sản lượng điện của 30 đơn vị bán cho EVN. Các công ty này đại diện cho 4 loại hình sản xuất điện gồm thuỷ điện, nhiệt điện than, nhiệt điện dầu và nhiệt điện khí.

Tổng sản lượng điện sản xuất năm 2011 của 16 công ty là 32,691 tỷ kWh, đạt 80,84% sản lượng theo công suất tối đa của các nhà máy. Tổng sản lượng điện bán cho EVN là 28,731 tỷ kwh đạt 91,36% sản lượng theo kế hoạch mua điện của EVN.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra 6 doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu từ tháng 5 - 7/2012. Các đơn vị sẽ bị kiểm tra là Tổng công ty Dầu Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec, Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Dầu khí Đồng Tháp, Công ty Thương mại Xăng dầu Đường biển, Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hàng không Việt Nam và Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ.