13:46 03/05/2019

Công bố thông tin không đúng quy định, hai công ty bị phạt tiền

Hà Anh

Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) và Công ty cổ phần Xích líp Đông Anh (Hà Nội) bị phạt tiền do công bố thông tin không đúng quy định

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CAN trong thời gian qua - Nguồn: HNX
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu CAN trong thời gian qua - Nguồn: HNX

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Đồ hộp Hạ Long (mã CAN-HNX) và Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (Hà Nội) do công bố thông tin không đúng quy định.

Theo đó, Đồ hộp Hạ Long bị phạt 60 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: CAN đã công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn về Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 29/5/2017; Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã được soát xét; Quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 16/3/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng).

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Xích líp Đông Anh (mã DFC-HNX) bị phạt 50 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty này công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội không đúng thời hạn theo quy định về Báo cáo thường niên năm 2016 và Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xích Líp Đông Anh Thành lập ngày 7/7/1974, với vốn điều lệ 60 tỷ đồng. Diện tích khoảng 83,299 m2, những khách hàng chính hãng của chúng tôi: Honda Việt Nam, YAMAHA, Machino auto parts, VAP, VMEP, GOSHI Thang Long, Piaggio Việt Nam…