10:28 23/06/2008

Công cụ mới theo dõi thị trường

Trang dữ liệu - thông tin tài chính Việt Nam (CafeF) vừa giới thiệu công cụ theo dõi thị trường mang tên Liveboard

Đại diện CafeF nói công cụ này cho phép nhà đầu tư có thể nhìn thấy sự tăng giảm của thị trường vàng, ngoại tệ, hay chứng khoán một cách đơn giản trên biểu đồ.
Đại diện CafeF nói công cụ này cho phép nhà đầu tư có thể nhìn thấy sự tăng giảm của thị trường vàng, ngoại tệ, hay chứng khoán một cách đơn giản trên biểu đồ.
Trang dữ liệu - thông tin tài chính Việt Nam (CafeF) vừa giới thiệu công cụ theo dõi thị trường mang tên Liveboard.

Đây là nguồn dữ liệu “sống”, được cập nhật liên tục các biến động của thị trường chứng khoán, thị trường vàng, thị trường ngoại tệ, giá dầu thô và các tin tức liên quan, trên một cửa sổ duy nhất.

Đại diện CafeF nói công cụ này cho phép nhà đầu tư có thể nhìn thấy sự tăng giảm của thị trường vàng, ngoại tệ, hay chứng khoán một cách đơn giản trên biểu đồ và so sánh được ngay lập tức với những ngày trước đó mà không cần nhấp chuột.

Ngoài ra, Liveboard còn cập nhật các thông tin về giá cả của các mặt hàng phổ thông như giá cà phê, hồ tiêu, gạo tẻ, xăng và xi măng...