20:17 18/01/2021

Công tác nhân sự Đại hội Đảng XIII: Khâu “then chốt" của nhiệm vụ “then chốt"

Hoàng Linh

Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt" của nhiệm vụ “then chốt".

Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban đối ngoại Trung ương thông báo về công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII với các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế.
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban đối ngoại Trung ương thông báo về công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII với các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế.

Thông báo về công tác nhân sự của Đại hội Đảng lần thứ XIII với các đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế diễn ra vào chiều ngày 18/1/2021, Ban chấp hành Trung ương cho biết: đây là công tác có vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt, bởi không chỉ gắn với thành công của Đại hội mà còn mang ý nghĩa chiến lược đổi với sự phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn mới. 

Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là khâu “then chốt" của nhiệm vụ “then chốt". Công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá mới được Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa mới phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới. 

"Trong công tác nhân sự, chúng tôi xác định xử lý hài hoà, hợp lý mối quan hệ giữa tiêu chuẩn và cơ cấu, trong đó tiêu chuẩn là chính, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; coi trọng cả đức và tài, trong đó đức là gốc", ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban đối ngoại Trung ương nhấn mạnh. 

Về cơ cấu, trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, có tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển. Trong đó sẽ tăng cường số lượng Uỷ viên Trung ương ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu; chú ý tăng thêm ti lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII sẽ có 3 độ tuổi: dưới 50, từ 50 đến 60 và từ 61 tuổi trở lên với chất lượng nhân sự lãnh đạo được bầu tại các đại hội đảng bộ các cấp, từ cấp cơ sở tới cấp trực thuộc Trung ương vừa qua đã được nâng lên rõ rệt. Trình độ học vấn, lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ được nâng cao, tuổi đời trẻ hơn, tỉ lệ nữ và người dân tộc thiểu số cao hơn nhiều so với các nhiệm kỳ trước. 100% cấp ủy viên đều có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên; có 3.493/3.504 cấp ủy viên có trình độ lý luận chính trị cao cấp/tương đương (chiếm 99,69%).