12:11 13/12/2010

Công ty Chứng khoán SME tổ chức đào tạo miễn phí cho nhà đầu tư

N.H

SME sẽ tổ chức miễn phí các khóa đào tạo cơ bản và phân tích kỹ thuật, đồng thời khuyến mại phí giao dịch cho khách hàng

Công ty Chứng khoán SME vừa thành lập Trung tâm Khách hàng SME-FUTA, tại khu vực phía Nam và tổ chức các khóa đào tạo miễn phí, khuyến mại phí giao dịch cho nhà đầu tư.

Cụ thể, SME sẽ tổ chức miễn phí khóa đào tạo về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật; miễn phí sử dụng bộ lọc cổ phiếu theo chỉ số cơ bản và kỹ thuật; miễn phí sử dụng phần mềm phân tích cơ bản của toàn bộ mã cổ phiếu trên 2 sàn, với số liệu tài chính, công bố thông tin được cập nhật hàng ngày. Ngoài ra công ty còn giảm 100% phí giao dịch trong tháng đầu tiên và 50% phí giao dịch trong 02 tháng tiếp theo với nhà đầu tư mở tài khoản mới. Chương trình sẽ kéo dài đến ngày 10/3/2011.