11:28 12/05/2021

Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 thông báo mời thầu

Thu Hà

Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19, thuộc Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) hiện đang tiến hành đầu tư, thi công xây dựng Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 với công suất 400.000 tấn/năm có mở một số gói thầu...

Công ty Cổ phần Bột- Giấy VNT 19, thuộc Tổng công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng (WTO) hiện đang tiến hành đầu tư, thi công xây dựng Dự án Nhà máy Bột - Giấy VNT 19 với công suất 400.000 tấn/năm có mở một số gói thầu với những thông tin mời thầu sau:

Nguồn vốn: Vốn tự có của chủ đầu tư và vốn vay ngân hàng.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước và quốc tế.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.

Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19

Văn phòng Hà Nội: 926 Bạch Đằng, Hà Nội.

Liên hệ mua hồ sơ mời thầu: Ms. Vũ Thị Hoa - Phone: +84 855 620 208. Email: vnt19.tender@wto.com.vn

Giá bán 1 bộ hồ sơ mời thầu: miễn phí.

Gói thầu: Theo danh sách gói thầu trong bảng dưới đây.

Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 thông báo mời thầu - Ảnh 1
Công ty Cổ phần Bột - Giấy VNT 19 thông báo mời thầu - Ảnh 2

Thời gian quy định cho hồ sơ mời thầu: Thời gian phát hành: từ 8 giờ 30, ngày phát hành hồ sơ mời thầu/HSYC đến trước 14 giờ 30, ngày đóng thầu (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Thời gian đóng thầu: 14:30, ngày đóng thầu.

Thời gian mở thầu: 15:00, cùng ngày đóng thầu.

(Lưu ý: Ngày đóng thầu và ngày mở thầu được quy định trong danh sách gói thầu dưới đây).

Bảo đảm dự thầu: Không yêu cầu.