14:30 29/03/2007

Công ty dược nước ngoài lại đề nghị tăng giá thuốc

Từ đầu năm đến nay, một số công ty kinh doanh dược phẩm nước ngoài đề nghị tăng giá một số mặt hàng thuốc

Mỗi lần giá thuốc tăng thì cả người bệnh lẫn nhà thuốc đều “đứng ngồi không yên” - Ảnh: TT.
Mỗi lần giá thuốc tăng thì cả người bệnh lẫn nhà thuốc đều “đứng ngồi không yên” - Ảnh: TT.
Từ đầu năm đến nay, một số công ty kinh doanh dược phẩm nước ngoài đề nghị tăng giá một số mặt hàng thuốc.

Theo Bộ Y tế, tỷ lệ điều chỉnh giá trung bình mà các công ty đề nghị là từ 3-5%. Lý do được đưa ra là chi phí các yếu tố đầu vào tăng.

Mặc dù vậy, hiện nay Cục Quản lý dược Việt Nam chưa chấp thuận đề nghị đó và đã yêu cầu các công ty đó giải trình cụ thể về lý do tăng giá và tỷ lệ xin điều chỉnh cụ thể các mặt hàng.

Kết quả khảo sát giá của 1.000 mặt hàng thuốc tân dược ở cả 3 khu vực Bắc-Trung-Nam do Hiệp hội Sản xuất và Kinh doanh dược tiến hành trong tháng 3 công bố ngày 28/3 cho thấy, nhiều loại thuốc nhập khẩu tăng giá, nhất là thuốc của Mỹ, Ấn Độ, Hungari, mức tăng khoảng từ 5-10% có nhiều loại tăng trên 10%. Nguyên nhân tăng là do tỷ giá đồng ngoại tệ và giá nguyên liệu tăng.