14:43 03/02/2021

Công ty game số 1 Việt Nam lỗ 223 tỷ đồng trong quý 4/2020

Hà Giang

Khoản lỗ lớn này đã kéo mức lợi nhuận trong năm của VNG xuống còn 190,6 tỷ đồng, tương đương giảm tới 58% so với năm 2019

Doanh thu thuần của VNG năm 2020 đạt 6.034 tỷ đồng, tăng 16,5% so với 2019.
Doanh thu thuần của VNG năm 2020 đạt 6.034 tỷ đồng, tăng 16,5% so với 2019.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020 của Công ty Cổ phần VNG vừa công bố ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 223 tỷ đồng, trong đó lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 123 tỷ đồng.

Quý 4 VNG ghi nhận doanh thu thuần 1.611 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ, theo đó lũy kế doanh thu thuần của công ty năm 2020 đạt 6.034 tỷ đồng, tăng 16,5% so với 2019. 

Đáng chú ý là khoản lỗ sau thuế trong quý 4 của VNG lên tới 223 tỷ đồng, trong khi quý 4/2019 lãi hơn 33 tỷ đồng. Khoản lỗ lớn này đã kéo mức lợi nhuận lũy kế trong năm của VNG xuống còn 190,6 tỷ đồng, tương đương giảm tới 58% so với khoản lãi 454,8 tỷ đồng của năm 2019 và cũng là mức lợi nhuận thấp nhất trong vòng nhiều năm lại đây của công ty game số 1 Việt Nam.

Công ty game số 1 Việt Nam lỗ tới 223 tỷ đồng trong quý 4/2020 - Ảnh 1.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của VNG.

Đối với lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ cũng chỉ đạt 457 tỷ đồng, giảm 19,5% so với năm 2019.

Mặc dù ghi nhận mức lỗ lớn như trên nhưng khoản lỗ này vẫn thấp hơn nhiều so với kế hoạch của VNG được phê duyệt tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 là lỗ 246 tỷ đồng. 

Báo cáo cũng cho biết năm 2020 VNG còn ghi nhận khoản lỗ khác lên tới 169,7 tỷ đồng, nguyên nhân do dự phòng tổn thất tài sản (113 tỷ đồng), chi phí thanh lý tài sản cố định (48 tỷ đồng) và chi phí khác (16 tỷ đồng).

Trong năm qua, VNG chi mạnh cho ZaloPay - đơn vị hiện do VNG nắm giữ 60% cổ phần khiến lợi nhuận hợp nhất của công ty sụt giảm. Phần lớn lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát đến từ ZaloPay, ước tính ví điện tử này lỗ khoảng 250 tỷ trong quý 4 và 670 tỷ đồng trong cả năm 2020. Năm 2019, ZaloPay lỗ 390 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quý 4, VNG thực hiện đầu tư 20% cổ phần vào Công ty CP Công nghệ Ecotruck, hoạt động chính là sản xuất phần mềm và hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải và cũng là khoản đầu tư vào công ty start-up mới nhất của VNG.

Như vậy trong năm qua, tổng giá trị khoản đầu tư vào các công ty liên kết tăng từ 30,7 tỷ đồng lên 122 tỷ đồng.