00:06 04/02/2010

Công ty Tài chính Than – Khoáng sản sẽ tiếp tục tăng vốn

Đinh Tịnh

Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF) dự kiến tiếp tục tăng vốn trong năm 2010

Công ty TNHH Một thành viên Tài chính Than – Khoáng sản Việt Nam (CMF) dự kiến tiếp tục tăng vốn trong năm 2010 để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh.

Tại hội nghị tổng kết 3 năm hoạt động (2007 – 2009), lãnh đạo CMF cho rằng một hạn chế nổi bật của công ty này hiện nay là vốn điều lệ còn nhỏ, ảnh hưởng đến năng lực tài chính, khả năng cung cấp một số sản phẩm trên thị trường.

Do đó, trong thời gian tới, CMF sẽ trình Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) lộ trình và phương án tăng vốn điều lệ để đảm bảo và tạo điều kiện tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh. Mức vốn và lộ trình tăng hiện đang được CMF xây dựng.

Việc tăng vốn cũng sẽ tạo điều kiện để công ty này triển khai một số kế hoạch trọng điểm trong năm 2010, như đầu tư hệ thống phần mềm Core Banking (ngân hàng lõi) hiện đại theo yêu cầu mở rộng hoạt động của mô hình một tổ chức tín dụng.

Năm 2007, CMF được thành lập với vốn điều lệ 300 tỷ đồng và đã tài trợ vốn cho các đơn vị thành viên TKV sản xuất kinh doanh là 748 tỷ đồng. Năm 2008, vốn điều lệ được tăng lên 600 tỷ đồng, lượng vốn tài trợ cho các đơn vị thành viên TKV là 1.200 tỷ đồng. Năm 2009, vốn điều lệ tiếp tục tăng lên 1.000 tỷ đồng, mức vốn tài trợ cho các thành viên TKV trong năm là 1.640 tỷ đồng.