12:03 02/10/2019

Core banking - nền tảng để Vietbank phát triển và vận hành thông minh

Minh Tú

Hệ thống core banking mới sẽ là nền tảng để Vietbank phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại và quản trị rủi ro tốt hơn

Hệ thống core banking mới khi đi vào vận hành sẽ là nền tảng để Vietbank phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại mang đến tiện ích cao nhất cho khách hàng.
Hệ thống core banking mới khi đi vào vận hành sẽ là nền tảng để Vietbank phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại mang đến tiện ích cao nhất cho khách hàng.

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng hiện đại của người dùng, Ngân hàng Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa công bố triển khai thành công hệ thống công nghệ phần mềm lõi (core banking). Hệ thống dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, có khả năng hỗ trợ khách hàng và đối tác tiếp tục phát triển các giải pháp mới dựa trên nền tảng cơ bản.

Theo ông Nguyễn Thanh Nhung, Tổng giám đốc Vietbank, dự án core banking không đơn thuần là một hệ thống mang tính chất kế toán mà tích hợp nhiều phân hệ. Qua đó, tất cả các nền tảng công nghệ, các mảng nghiệp vụ khác được đưa vào tạo thành một hệ thống lớn, giúp cho bộ máy quản trị điều hành nội bộ của ngân hàng tốt hơn, đầy đủ hơn.

"Hệ thống giúp chúng tôi kết nối tốt, vận hành thông minh, dễ dàng áp dụng công nghệ mới vào hoạt động và triển khai ngân hàng di động", Tổng giám đốc Vietbank chia sẻ.

Công nghệ phần mềm lõi mới cũng tích hợp hệ thống Kondor - hệ thống giúp cho bộ phận quản lý nguồn vốn thực hiện các giao dịch, quản lý và tương tác với các đối tác trong và ngoài nước. Hệ thống này hiện được một vài ngân hàng lớn sử dụng.

Về công nghệ phục vụ trực tiếp khách hàng là người dùng cuối cùng, Vietbank mua 2 hệ thống bao gồm Digital Channel và Corporate Chanel, giúp ngân hàng phục vụ tốt nhất khách hàng cá nhân trên kênh điện tử và khách hàng doanh nghiệp. Hệ thống công nghệ Vietbank đầu tư tương đối đầy đủ, toàn diện để phục vụ chiến lược lâu dài của ngân hàng.

Sau hơn 2 năm triển khai, Vietbank đã hoàn tất và đưa vào vận hành hệ thống core banking mới, minh chứng cho sự quyết tâm của hội đồng quản trị và ban lãnh đạo. "Chúng tôi đã tập trung mọi nguồn lực và tài chính để phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài", ông Nhung chia sẻ thêm.

Yếu tố chính mang đến sự thành công của dự án này là tầm nhìn và định hướng nhất quán. Ban lãnh đạo Vietbank tập trung phân bổ nguồn lực để triển khai dự án này, theo tốc độ thay đổi công nghệ và nhu cầu của khách hàng. Cùng với đó là đội ngũ nhân sự có năng lực và nỗ lực. Vừa qua Vietbank triển khai 3 đợt kiểm thử và chạy song song hai hệ thống core.

Hệ thống core banking mới khi đi vào vận hành sẽ là nền tảng để Vietbank phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ hiện đại mang đến tiện ích cao nhất cho khách hàng. Về phía ngân hàng, hệ thống sẽ giúp quản trị rủi ro tốt hơn.