17:35 25/04/2021

Covid-19 là "lửa thử vàng" cho các doanh nghiệp

Dịch Covid-19 được cho là một cuộc sàng lọc, sẽ chỉ có những doanh nghiệp có nội lực nhất định mới có thể vượt qua.

Với cuộc sống "bình thường mới", tùy theo sản phẩm kinh doanh và nội lực sẵn có của doanh nghiệp sẽ quyết định "sức bật" của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp nào đã chuyển đổi số trước giai đoạn dịch cũng có lợi thế cho quá trình xử lý kinh doanh nhanh và tinh gọn hơn. Giao tiếp với khách hàng cũng sẽ phải tăng cường qua các nội dung số, doanh nghiệp không chỉ đáp ứng nhu cầu khách hàng tốt nhất mà còn phải nhanh nhất, không chỉ thanh toán tiện lợi mà còn phải theo hướng "không có sự tiếp xúc".

Có thể nói, chuyển đổi số gần như là yếu tố sống còn nếu các doanh nghiệp muốn tăng năng lực cạnh tranh, hay đơn giản là tồn tại trong thị trường ngày càng biến động khốc liệt. Sau đó, doanh nghiệp cần xem xét điều chỉnh lại mô hình hoạt động.

Việc thay đổi tư duy và mô hình hoạt động chưa bao giờ dễ dàng, tuy nhiên, đó là thực tế mà chúng ta phải đối mặt và can đảm để nhận ra, và dám hành động để thay đổi tiến về phía trước.