16:28 25/11/2011

Cực hình từ tín dụng “đen”: Navibank phản hồi

Minh Đức

Sau phản ánh của VnEconomy ngày 24/11 về hậu quả từ sự đổ vỡ của tín dụng “đen”, Navibank đã có thông tin phản hồi

Navibank khẳng định "đã giải quyết xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ hợp pháp, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành".
Navibank khẳng định "đã giải quyết xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ hợp pháp, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành".
Sau phản ánh của VnEconomy ngày 24/11 về hậu quả từ sự đổ vỡ của tín dụng “đen”, ngày 25/11, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt (Navibank) đã có thông tin phản hồi.

Để tiếp tục thông tin về vụ việc này và rộng đường dư luận, VnEconomy trích đăng nội dung chính của phản hồi này từ Navibank.

“Vào năm 2009, Hà Thùy Linh đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt thực hiện thế chấp một số tài sản thuộc chủ quyền của Bà hoặc được ủy quyền cho Bà thực hiện giao dịch với mục đích vay nợ tổng cộng là 6 tỷ đồng.

Dựa vào các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/nhà mang tên Hà Thùy Linh, giấy ủy quyền thực hiện giao dịch và các giấy tờ hợp lệ khác, Navibank đã tiến hành công chứng các hợp đồng thế chấp, đăng ký giao dịch đảm bảo và những thủ tục cần thiết khác để cho bà Hà Thùy Linh vay theo đúng quy định của pháp luật hiện hành tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đến năm 2010, bà Hà Thùy Linh đã bỏ trốn cùng với khoản dư nợ 4 tỷ đồng của Ngân hàng. Theo đó, Navibank đã khởi kiện bà Hà Thùy Linh và thực hiện xử lý các tài sản thế chấp nói trên. Mọi thủ tục tiến hành đấu giá các tài sản đều được ngân hàng thực hiện theo đúng quy định Luật Dân sự 2005, nghị định về bán đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật hiện có liên quan.

Rủi ro xảy ra đối với các hộ gia đình có liên quan trong mối quan hệ vay mượn với bà Hà Thùy Linh là do khi vay nợ của Hà Thuỳ Linh, các hộ gia đình này đã ký các giấy tờ chuyển nhượng nhà/đất của họ cho phía Hà Thuỳ Linh hoặc ủy quyền giao dịch cho phía Hà Thùy Linh; các giao dịch đã được thực hiện đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật và đúng chữ ký của các bên.

Navibank đã giải quyết xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ hợp pháp, hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi cho rằng phản hồi tích cực này mang tính công khai, hợp tác và có trách nhiệm của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Việt”.