10:29 30/12/2018

Cuối năm, một loạt lãnh đạo công ty bị phạt tiền

Hà Anh

SSC đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với lãnh đạo HAG, HNG, PTB, OGC và 2 quỹ đầu tư

Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HAG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.
Biểu đồ giao dịch giá cổ phiếu HAG từ đầu năm đến nay - Nguồn: HOSE.

Cuối năm 2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Phó tổng của HAG, HNG, PTB, OGC và 2 quỹ đầu tư bị phạt do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện.

Cụ thể: ông Đoàn Nguyên Thu - Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG) bị phạt 22,5 triệu đồng do đã có báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: ngày 13/4/2018, ông Đoàn Nguyên Thu đã bán 957.450 cổ phiếu HAG. Tuy nhiên, ngày 24/4/2018, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Đoàn Nguyên Thu.

Trước đó, HOSE cho biết sẽ tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG. Cụ thể: ngày 29/8/2018, HOSE đã nhận được báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của HAG. Theo Báo cáo, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 là -34,54 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/06/2018 là 386,74 tỷ đồng. Đồng thời, công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018 của công ty.

Như vậy, căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018, công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và đồng thời lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2018 âm và chưa khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo. Do đó, HOSE tiếp tục duy trì diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAG và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAG sau khi có báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty.

* Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (mã HNG-HOSE) bị phạt 40 triệu đồng do đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: bà Nguyễn Thị Thanh Thảo đã mua 61.000 cổ phiếu HNG và bán 29.000 cổ phiếu HNG từ ngày 23/7/2018 đến ngày 9/8/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

* Ông Đỗ Xuân Lập - thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phú Tài (mã PTB-HOSE) bị phạt 10 triệu đồng do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể: ông Đỗ Xuân Lập - mua 16.000 cổ phiếu PTB từ ngày 03/08/2018 đến ngày 06/08/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

* Bà Nguyễn Thị Hòa (Hà Nội) bị phạt 40 triệu đồng do đã không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hòa là người liên quan với bà Nguyễn Thị Dung - Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (mã OGC) mua 50.000 cổ phiếu OGC vào ngày 10/8/2018 và bán 50.000 cổ phiếu OGC vào ngày 15/8/2018 nhưng không báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE về việc dự kiến giao dịch.

* Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (Hà Nội) bị phạt 70 triệu đồng do công ty thực hiện giao dịch tài sản cho khách hàng ủy thác đầu tư với khối lượng, giá trị giao dịch trong năm 2017 thông qua một công ty chứng khoán vượt quá giới hạn về tỷ lệ tổng khối lượng, giá trị giao dịch trong năm của khách hàng ủy thác. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã khắc phục, điều chỉnh tỷ lệ nêu trên theo quy định.

* Công ty liên doanh quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không đúng thời hạn theo quy định pháp luật về Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ quý 1/2017, quý 3/2017, tháng 5, 6, 12/2017 và tháng 3/2018; Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tháng 5, 6/2017 và tháng 3/2018; Báo cáo tổng hợp danh sách người được cấp chứng chỉ hành nghề năm 2017; Báo cáo về tình hình quản lý danh mục đầu tư tháng 7, 9, 10, 12/2017.