10:18 07/05/2014

Cựu Chủ tịch Agribank tham gia tư vấn chính sách tài chính

Song Hà

Ông Nguyễn Ngọc Bảo, sẽ là Ủy viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, thay cho ông Vương Đình Huệ

Trước khi làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Bảo là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank.<br>
Trước khi làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Ngọc Bảo là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Agribank.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.

Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương sẽ là Ủy viên Hội đồng, thay cho ông Vương Đình Huệ, Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Trước khi làm Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, ông Bảo là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Thủ tướng cũng cử ông Nguyễn Xuân Dương, hàm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Văn phòng Chính phủ làm Tổ phó Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng.

Ngoài ra, ông  Đặng Ngọc Tú, Phó trưởng ban Nghiên cứu và điều phối chính sách giám sát, Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia được cử làm tổ viên Tổ thư ký giúp việc Hội đồng.

Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia hiện có 29 thành viên, do Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh làm Chủ tịch. Hai phó chủ tịch Hội đồng gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình (Phó chủ tịch Thường trực) và Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

Theo Quyết định 58/2011 của Thủ tướng, Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.