08:14 06/12/2013

Nhân sự Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia

Ngô Trang

Số lượng uỷ viên Hội đồng được bổ sung thêm 4 người

Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.<br>
Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp tục được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia.<br>
Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành danh sách Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia sau khi cơ quan này được thành lập từ tháng 11/2007.

Theo đó, ngoài 1 chủ tịch và 2 phó chủ tịch, uỷ viên Hội đồng mới đã được bổ sung tăng từ 22 lên 26 người, trong đó Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh tiếp tục được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội đồng sau khi được bổ nhiệm vào tháng 10/2011, thay cho nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng.

Hai phó chủ tịch Hội đồng gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình (Phó chủ tịch thường trực) và Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Vũ Viết Ngoạn.

Trong số 26  uỷ viên có một số mới được bổ nhiệm thay thế cho các uỷ viên đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác, như ông Vũ Đức Đam, Phó thủ tướng, nguyên Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Nguyễn Tiến Thoả, nguyên Cục trưởng Cục quản lý giá (Bộ Tài chính)…

Ngoài ra, còn có 6 thành viên Tổ thư ký giúp việc cho Hội đồng, gồm: Chánh văn phòng Ngân hàng Nhà nước Lê Đức Thọ (Tổ trưởng); Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ (Ngân hàng Nhà nước) Nguyễn Thị Hồng (Tổ phó); Trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Phạm Thị Thu Hằng; Phó trưởng phòng Nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Phạm Thị Lan Anh; hàm Phó vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) Nguyễn Xuân Dương; chuyên viên Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) Phạm Hoàng Dương.

Theo Quyết định  58/2011 về việc thành lập Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia, cơ quan này có nhiệm vụ thảo luận, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những chủ trương, chính sách, đề án lớn và những vấn đề quan trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ.

Bên cạnh đó là trách nhiệm tư vấn cho Chính phủ và Thủ tướng quyết định các chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ trong từng thời kỳ; các biện pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện có hiệu quả các chính sách, kế hoạch đã được quyết định; tư vấn một số vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện chính sách, kế hoạch tài chính, tiền tệ khi được Thủ tướng Chính phủ giao.

* Danh sách 26 ủy viên Hội đồng gồm: Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng; Trưởng Ban kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ; Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nguyễn Xuân Thắng; Trợ lý Tổng Bí thư Đinh Văn Ân; Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên; Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đào Quang Thu; Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Đồng Tiến; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng; Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú; Phó chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia Trương Văn Phước; Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Bằng; Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Tp.HCM Trần Du Lịch; Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Võ Trí Thành; Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên; Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Tp.HCM Trần Hoàng Ngân; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Cao Sỹ Kiêm; Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) Đào Văn Hùng; các chuyên gia tư vấn: Trương Đình Tuyển, Lê Đức Thúy, Lê Xuân Nghĩa, Cao Viết Sinh; Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ) Vũ Dũng, ông Lưu Văn Sáu, hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp (Văn phòng Chính phủ).