16:04 21/05/2007

Đã có 134 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký làm công ty đại chúng

Trong số 134 doanh nghiệp đăng ký làm công ty đại chúng, có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn

Tính đến ngày 18/5, cả nước có 134 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng kí làm công ty đại chúng.

Theo quy định của luật chứng khoán, công ty đại chúng là doanh nghiệp thực hiện chào bán chứng khoán ra công chúng; công ty có cổ phiếu niêm yết hoặc công ty có cổ phiếu được ít nhất 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và có vốn điều lệ đã góp từ 10 tỷ đồng trở lên.

Uỷ ban Chứng khoán thông báo, trong số 134 doanh nghiệp đăng ký làm công ty đại chúng, có nhiều doanh nghiệp quy mô lớn như Công ty Cổ phần Alphanam, vốn điều lệ 250 tỷ đồng; Tập đoàn Hoà Phát, vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng; Tổng công ty Xuất nhập khẩu và Xây Dựng Việt Nam, vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Mai Linh, vốn điều lệ 380 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, vốn điều lệ 1.100 tỷ đồng…

Theo quy định của Bộ Tài chính, các công ty cổ phần là công ty đại chúng phải nộp hồ sơ cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước trước ngày 30/6/2007; các doanh nghiệp thuộc đối tượng là công ty đại chúng không thực hiện đăng ký theo quy định của pháp luật, sẽ bị xử phạt theo chế độ quy định.

Con số 134 doanh nghiệp đăng kí làm công ty đại chúng tính đến thời điểm này là rất thấp, do doanh nghiệp niêm yết trên hai sàn Tp.HCM và Hà Nội (cũng thuộc diện phải đăng ký công ty đại chúng) đã là gần 200 doanh nghiệp.