21:32 01/06/2017

Đã dự kiến 5 bộ trưởng trả lời chất vấn tại Quốc hội

Nguyên Vũ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đề xuất 5 nhóm vấn đề trình Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 nhóm trong số đó để tiến hành chất vấn tại kỳ họp này

Lần này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có tên trong danh sách dự kiến trả lời chất vấn.
Lần này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có tên trong danh sách dự kiến trả lời chất vấn.
Lần này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã có tên trong danh sách dự kiến trả lời chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa đề xuất 5 nhóm vấn đề trình Quốc hội xem xét, lựa chọn 4 nhóm trong số đó để tiến hành chất vấn tại kỳ họp thứ ba đang diễn ra.

Nhóm vấn đề thứ nhất là: giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới; biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, hướng đến xây dựng nền nông nghiệp hàng hoá, phát triển nông nghiệp bền vững.

Nội dung khác trong nhóm vấn đề này là công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thuỷ sản, quản lý các hoạt động kahi thác thuỷ sản.

Trách nhiệm trả lời chính trong nhóm vấn đề này được xác định là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Các bộ trưởng, trưởng ngành khác có liên quan là Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Khoa học - Công nghệ và Ngân hàng Nhà nước sẽ cùng tham gia trả lời chất vấn.

Nhóm vấn đề thứ hai là: giải pháp cụ thể huy động các nguồn lực trong xã hội cho đầu tư phát triển. Việc phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công. Nhóm vấn đề này cũng được lưu ý về trách nhiệm của bộ, ngành trong việc thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia.

Nhóm vấn đề này, nếu được chọn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ là người đăng đàn trả lời chất vấn. Các Bộ trưởng sẽ cùng “chia lửa” gồm Bộ trưởng Tài chính, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và Công Thương.

Nhóm vấn đề thứ ba được dự kiến là thực trạng, giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh. Vấn đề giá thuốc và quản lý nhà nước về giá thuốc, cung ứng thuốc tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Liên quan đến lĩnh vực y tế, một nội dung khác được đề xuất là việc đầu tư cho y tế cơ sở để giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, thực trạng đội ngũ cán bộ y tế cơ sở, đặc biệt tại các địa bàn miền núi, các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm trả lời chính về những nội dung này. Hỗ trợ tư lệnh ngành y sẽ là các Bộ trưởng Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ và Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc.

Tổng Thư ký Quốc hội đề xuất nhóm vấn đề thứ 4 là việc quản lý, cấp phép các hoạt động văn hoá, nghệ thuật; khai thác, sử dụng các công trình văn hoá, thể thao; tổ chức lễ hội.

Cùng trong nhóm vấn đề này có nội dung các giải pháp ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức xã hội và văn hoá ứng xử; xây dựng nếp sống văn hoá và bảo tồn, phát triển văn hoá xã hội.

Công tác quản lý và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng ngành du lịch cũng là một nội dung sẽ được đề cập nếu các đại biểu Quốc hội chọn nhóm vấn đề này để chất vấn.

Trách nhiệm trả lời chính cho nhóm này là Bộ trưởng Văn hoá - Thể thao và Du lịch. Các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an được xác định cùng tham gia trả lời chất vấn tại hội trường.

Nhóm vấn đề sau cùng được đề xuất là: công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm hình sự, nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, hiếp dâm, xâm hại tình dục trẻ em, chống người thi hành công vụ.

Bộ trưởng Công an là người trả lời chất vấn nếu nhóm vấn đề này được chọn. Cùng tham gia với Bộ trưởng Công an có Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm tối cao, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài 5 nhóm vấn đề này, phiếu xin ý kiến các đại biểu cũng được thiết kế với một dòng để trống cho nhóm vấn đề và bộ trưởng/trưởng ngành cụ thể mà đại biểu muốn đề xuất thêm. 

Phiếu xin ý kiến được phát tới từng đại biểu vào đầu giờ chiều nay và sẽ được thu lại trước 17h và chuyển lại Tổng thư ký Quốc hội để tổng hợp, quyết định.