13:51 27/06/2009

Đã giải ngân được hơn 357 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 25/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 357.065,77 tỷ đồng

Tính đến ngày 25/6, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 82.500,62  tỷ đồng.
Tính đến ngày 25/6, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 82.500,62 tỷ đồng.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 25/6/2009, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 357.065,77 tỷ đồng.

Như vậy, so với ngày 18/6/2009, dư nợ cho vay vốn hỗ trợ lãi suất đã tăng thêm 9.783,4 tỷ đồng, tương đương 2,81%.

Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 254.565,87 tỷ đồng - tăng 5.827,87  tỷ đồng, tương đương tăng 2,34%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 82.500,62 tỷ đồng - tăng 3.294,24 tỷ đồng, tương đương tăng 4,15%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 17.256,65 tỷ đồng - tăng 465,06 tỷ đồng, tương đương tăng 2,76%; công ty tài chính đạt 2.742,63 tỷ đồng - giảm 196,22 tỷ đồng, tương đương tăng -2,81%.

Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 25/6, doanh nghiệp nhà nước đã vay 55.238,11 tỷ đồng - tăng 1.513,53 tỷ đồng, tương đương 2,81% so với ngày 18/6/2009.

Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 236.913,29 tỷ đồng.

Hợp tác xã đã vay 2.678 tỷ đồng; hộ gia đình, cá nhân vay 61.093,99 tỷ đồng; tổ chức khác vay 1.142,61 tỷ đồng.