18:24 24/04/2009

Đã giải ngân gần 255 nghìn tỷ đồng vốn hỗ trợ lãi suất

Thu Thủy

Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 23/4, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 254.900 tỷ đồng

Tính đến ngày 23/4, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 55.245 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Tính đến ngày 23/4, dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 55.245 tỷ đồng - Ảnh: Quang Liên.
Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết, tính đến ngày 23/4, số dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đã đạt 254.900 tỷ đồng.

Như vậy, so với dư nợ tính đến ngày 16/4/2009, dư nợ cho vay của chương trình này đã tăng thêm 18.080 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 7,63%.

Trong đó, dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 187.660 tỷ đồng, tăng 11.726 tỷ đồng, tương ứng 6,66%; dư nợ cho vay của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 55.245 tỷ đồng, tăng 4.929 tỷ đồng, tương đương 9,79%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 11.042 tỷ đồng, tăng 946 tỷ đồng, tương ứng 9,37%; công ty tài chính đạt 953 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng, tương đương 101,05%.

Trước đó, ngày 4/4, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 443/QĐ-TTg về việc hỗ trợ lãi suất cho các tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực hiện đầu tư mới phát triển sản xuất kinh doanh, kết cấu hạ tầng.

Thời hạn vay được hỗ trợ lãi suất tối đa là 24 tháng. Việc hỗ trợ lãi suất được thực hiện từ ngày 1/4/2009 đến ngày 31/12/2011.

Đến ngày 17/4/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 497/QĐ - TTg về việc hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn.

Theo đó, đối với nhóm sản phẩm máy móc, thiết bị cơ khí, phương tiện phục vụ sản xuất và chế biến nông nghiệp, mức tiền vay tối đa bằng 100% giá trị hàng hóa (riêng đối với máy vi tính, mức tiền vay tối đa không quá 5 triệu đồng/chiếc) và được hỗ trợ 100% lãi suất vay.

Các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ lãi suất 4% với mức vay tối đa 100% giá trị hàng hóa nhưng không quá 7 triệu đồng/ha đối với vật tư sản xuất nông nghiệp, không quá 50 triệu đồng đối với vật liệu làm nhà ở nông thôn.