05:35 03/04/2016

Đã miễn nhiệm Phó chủ tịch Quốc hội, Tổng kiểm toán

Nguyễn Lê

Nhiều vị uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá 13 đã được miễn nhiệm

Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đã được Quốc hộid đồng ý miễn nhiệm.
Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn đã được Quốc hộid đồng ý miễn nhiệm.

Phó chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn và Tổng Kiểm toán Nguyễn Hữu Vạn đều đã được Quốc hội cho miễn nhiệm.

Kết quả bỏ phiếu chiều 2/4 tại Quốc hội cho thấy các vị được trình miễn nhiệm trong buổi sáng đều được đa số phiếu thuận.

Theo đó, bên cạnh Phó chủ tịch Huỳnh Ngọc Sơn các vị được miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội gồm Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai, Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước, Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Nương, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính -  Ngân sách Phùng Quốc Hiển, Chủ nhiệm Uỷ ban Quốc phòng và an ninh Nguyễn Kim Khoa, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá, giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi.

Quốc hội cũng đã thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm các chức danh này.

Tổng kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Vạn cũng được miễn nhiệm với đa số phiếu thuận.

Việc trình nhân sự thay thế các chức danh nói trên sẽ diễn ra vào sáng thứ Hai (4/4).