08:35 10/04/2012

Đà Nẵng chính thức bị “tuýt còi” vụ hạn chế nhập cư

Anh Minh

Bộ Tư pháp yêu cầu Đà Nẵng sửa đổi Nghị quyết 23 gây tranh cãi trong thời gian qua

Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ phải xem xét, hủy bỏ các nội dung trái luật trong Nghị quyết 23 vào kỳ họp tới đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ phải xem xét, hủy bỏ các nội dung trái luật trong Nghị quyết 23 vào kỳ họp tới đây.
Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc Bộ Tư pháp vừa cho biết đã có kết luận cuối cùng về Nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, một văn bản gây nhiều tranh cãi trong thời gian qua.

Cụ thể, trong văn bản số 06 về thông báo kiểm tra văn bản vừa được gửi tới Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đã đề nghị Hội đồng Nhân dân tự kiểm tra, hủy bỏ các nội dung về tạm dừng giải quyết đăng ký thường trú và tạm giữ xe 60 ngày đối với học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy; đồng thời có hướng dẫn cụ thể về thời hạn của việc tạm dừng đăng ký mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ.

Đối với quy định hạn chế nhập cư, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng giải thích là căn cứ vào Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và UBND năm 2003, Luật Cư trú năm 2006 cũng như thực tiễn của địa phương.

Tuy nhiên, theo phân tích của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, qua nghiên cứu các văn bản luật nói trên cùng nhiều văn bản luật liên quan khác cho thấy không có bất cứ quy định nào cho phép hội đồng nhân dân cấp tỉnh thẩm quyền được ngưng hiệu lực của Luật Cư trú để từ đó tước đoạt hay ngăn cản việc hưởng quyền lợi hợp pháp của công dân đã được Quốc hội trao cho họ.

Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cũng khẳng định, luật do Quốc hội ban hành phải được thực thi nghiêm chỉnh, thống nhất trên phạm vi toàn quốc. Việc tạm ngưng hiệu lực của luật Cư trú nếu có thì phải do Quốc hội quyết định.

Đối với quy định tạm giữ xe 60 ngày đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy theo Nghị quyết 23, Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật cho rằng vừa không phù hợp Nghị định số 34 cũng như Nghị quyết số 32 của Chính phủ về việc điều chỉnh các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông.

Cơ quan này cho rằng theo Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính thì Chính phủ quy định hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục. Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng trực tiếp đưa ra hình thức xử lý là không đúng thẩm quyền.

Vẫn theo cơ quan này, việc Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đưa ra quy định tạm dừng đăng ký mới đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ là cần thiết nhưng để đảm bảo đúng quyền tự do kinh doanh của cá nhân, tổ chức theo Luật Doanh nghiệp thì Đà Nẵng phải quy định rõ thời hạn cụ thể của việc tạm dừng và các điều kiện kèm theo.

Cuối cùng, cơ quan này nhấn mạnh rằng theo quy định tại Nghị định 40 về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng sẽ phải xem xét, hủy bỏ các nội dung trái luật trong Nghị quyết 23 vào kỳ họp tới đây.