09:55 31/08/2013

Đà Nẵng chính thức có Bí thư mới

Ngô Trang

Sau nhiều tháng khuyết chức danh, thành phố Đà Nẵng đã chính thức có Bí thư Thành ủy mới

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chúc mừng ông Trần Thọ (trái) được bầu làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.<br>
Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến chúc mừng ông Trần Thọ (trái) được bầu làm Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.<br>
Sau khi Bộ Chính trị đồng ý giới thiệu ông Trần Thọ, ngày 30/8, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã bỏ phiếu bầu ông Trần Thọ giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010-2015, với 100% phiếu tín nhiệm.

Ông Trần Thọ sinh năm 1956, quê quán xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng. Ông là thạc sĩ chuyên ngành chính trị học, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành uỷ Đà Nẵng. Trước khi được bầu làm Bí thư Thành ủy, ông Thọ giữ chức Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Đà Nẵng.

Vào tháng 2/2013, ông Trần Thọ được Bộ Chính trị phân công tạm thời phụ trách Thành ủy Đà Nẵng, thay cho ông Nguyễn Bá Thanh được điều động giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương.

Sau đó, ông Trần Thọ cũng được các đại biểu tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 22/8 vừa qua, sau khi có ý kiến của Bộ Chính trị cho phép Đà Nẵng lựa chọn và giới thiệu chức danh Bí thư Thành uỷ từ nguồn cán bộ tại chỗ, ông Trần Thọ đã được Ban chấp hành Đảng bộ Đà Nẵng giới thiệu vào chức danh Bí thư Thành ủy và đạt 100% phiếu tín nhiệm.

Như vậy, sau nhiều tháng khuyết chức danh, thành phố Đà Nẵng đã chính thức có Bí thư Thành ủy mới.

Ông Trần Thọ là Bí thư Thành ủy thứ 5 kể từ khi Đà Nẵng được công nhận thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 1997, sau các ông Trương Quang Được, ông Phan Diễn, ông Nguyễn Đức Hạt và ông Nguyễn Bá Thanh.