17:09 30/08/2016

Đà Nẵng yêu cầu không chơi Pokemon Go tại công sở

Thủy Diệu

Tăng cường giám sát người chơi Pokemon Go trong lúc điều khiển phương tiện giao thông

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố và Sở Giao thông 
Vận tải tăng cường công tác giám sát người tham gia giao thông chơi trò 
chơi Pokemon Go trong lúc điều khiển phương tiện giao thông.
UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác giám sát người tham gia giao thông chơi trò chơi Pokemon Go trong lúc điều khiển phương tiện giao thông.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện trên địa bàn quán triệt và khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không chơi trò chơi Pokemon Go tại cơ quan, đơn vị.

Đà Nẵng cũng yêu cầu các công chức, viên chức không sử dụng địa chỉ thư điện tử của thành phố (@danang.gov.vn) để đăng ký và trao đổi thông tin về trò chơi này.

Theo văn bản chỉ đạo trên, Đà Nẵng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản triển khai đến các trường học trên địa bàn thành phố về tác hại của trò chơi Pokemon Go trong học sinh, sinh viên và triển khai các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế tối đa tác hại của trò chơi này đối với học sinh, sinh viên.

Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi các hoạt động liên quan trò chơi Pokemon Go trên địa bàn thành phố, kịp thời báo cáo, đề xuất và trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng đề nghị Công an thành phố và Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác giám sát người tham gia giao thông chơi trò chơi Pokemon Go trong lúc điều khiển phương tiện giao thông.

Trước đó, lãnh đạo Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết trò chơi Pokemon GO mới được phát hành ở Việt Nam trong một thời gian tương đối ngắn, nên cần thêm thời gian để đánh giá được tác động của trò chơi này, qua đó, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có quyết định là nên cấm hay không.