08:39 16/03/2011

DAB dự kiến chào bán 15% vốn điều lệ cho đối tác nước ngoài

Hồng Anh

Ngân hàng Đông Á thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, kế hoạch năm 2011 và tăng vốn điều lệ năm 2011

tổng sài sản năm 2010 đạt 55.873 tỷ đồng, tăng 31,4%, tương đương 13.353 tỷ đồng so với đầu năm 2010.
tổng sài sản năm 2010 đạt 55.873 tỷ đồng, tăng 31,4%, tương đương 13.353 tỷ đồng so với đầu năm 2010.
Ngân hàng Đông Á (DAB) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2010, kế hoạch kinh doanh năm 2011 và tăng vốn điều lệ năm 2011.

Theo đó, tổng sài sản năm 2010 đạt 55.873 tỷ đồng, tăng 31,4 %, tương đương 13.353 tỷ đồng so với đầu năm 2010; vốn điều lệ là 4.500 tỷ đồng; Tổng nguồn vốn huy động đạt 47.756 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm; Hoạt động tín dụng: tổng dư nợ cho vây đạt 38.436 tỷ đồng, tăng 10,8%, tương đương 3.749 tỷ đồng so với đầu năm.

Tổng doanh thu mua bán các loại ngoại tệ quy USD trong năm 2010 đạt 16.712 triệu USD, tăng 27% so với năm 2009. Tổng lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng trong năm 2010 chỉ đạt 11,4 tỷ đồng, trong khi năm trước đạt 262,4 tỷ đồng.

Đến hết năm 2010, DAB đã phát triển thêm gần 700.000 thẻ, nâng tổng số thẻ lên 4,55 triệu và chiếm 11,69% thị phần toàn ngành.

Tổng số máy ATM đạt 1.320 máy, chiếm 11,69% thị phần toàn ngành và 986 máy POS.

Lợi nhuận trước thuế toàn ngân hàng đạt 858 tỷ đồng, tăng 8,86% so với năm 2009 và đạt 78% kế hoạch. Trong đó, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 806,3 tỷ đồng, tăng 64,8 tỷ đồng; Công ty Kiều hối Đông Á đạt 20,35 tỷ đồng, tăng 3,9 tỷ đồng và Công ty Chứng khoán Đông Á và Công ty Quản lý Quỹ đạt 30,7 tỷ đồng, tăng 6,7 tỷ đồng so với năm 2009.

Giải trình về việc không hoàn thành kế hoạch năm 2010, DAB cho biết mặc dù thu nhập từ dịch vụ của ngân hàng tăng trưởng đáng kể nhưng lợi nhuận từ mảng kinh doanh ngoại hối và vàng giảm mạnh so với năm trước.

Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán không thuận lợi làm ảnh hưởng đến kế hoạch lợi nhuận của Chứng khoán Đông Á. Việc phát triển hạ tầng và nhân sự cũng làm gia tăng chi phí.
 
Về kế hoạch kinh doanh năm 2011, DAB đặt mục tiêu với vốn điều lệ đạt 6.000 tỷ đồng; tăng tổng tài sản lên 70.000 tỷ đồng (tăng 27% so với năm 2010), lợi nhuận trước thuế đạt 1.300 tỷ (tăng 43% so với năm 2010) và chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo đạt tối thiểu 15%/năm, dư nợ cho vay khách hàng 46.000 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2010), tổng nguồn vốn huy động 60.000 tỷ đồng (tăng 26% so với năm 2010).

Năm 2011, DAB dự kiến sẽ phát hành 150 triệu cổ phiếu để tăng vốn lên 6.000 tỷ đồng. Trong đó, chào bán 60 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 15:2) và 90 triệu cổ phiếu còn lại sẽ được bán cho đối tác nước ngoài, tương đương 15% vốn điều lệ sau khi tăng vốn. Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2011.

Số tiền thu được dự kiến sẽ dùng 400 tỷ đồng để mua mặt bằng và xây dựng mới trụ sở; dành 1.100 tỷ đồng để đảm bảo khả năng thanh toán và cho vay tại các Phòng giao dịch nêu trên khi được nâng cấp lên chi nhánh.