16:30 27/04/2018

Đại chiến giữa kỳ phùng địch thủ Pepsi và Coca-Cola đang trở lại

Phương Linh

Vốn là đối thủ chính của nhau từ nhiều thập kỷ nay, cuộc chiến giữa Pepsi và Coca-Cola đang bước vào kỷ nguyên mới

Video: CNN Money.