15:05 28/08/2019

Đại học Đông Đô bổ nhiệm lãnh đạo mới

Nhật Dương

Lãnh đạo mới được bổ nhiệm gồm một phó hiệu trưởng và thành viên Hội đồng quản trị

PGS TS Lê Ngọc Tòng được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Đại học Đông Đô. Ảnh - Đại học Đông Đô.
PGS TS Lê Ngọc Tòng được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Đại học Đông Đô. Ảnh - Đại học Đông Đô.

Theo thông báo của Trường Đại học Đông Đô, ngày 27/8, Ban Giám hiệu, Hội đồng Quản trị nhà trường đã bổ nhiệm thêm thành viên Ban Giám hiệu và thành viên Hội đồng quản trị.

Theo đó, tại Quyết định số 146A/QĐ- ĐHĐĐ ngày 26/8/2019 quyết định bổ nhiệm PGS TS. Lê Ngọc Tòng giữ chức vụ Phó hiệu trưởng phụ trách nhà trường. Được biết PGS TS. Lê Ngọc Tòng trước khi về công tác tại Trường Đại học Đông Đô từng là giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Vụ trưởng Vụ Quản lý Khoa học.

Trong ngày 27/8/2019, Hội đồng Quản trị cùng toàn thể cán bộ, nhân viên nhà trường đã bầu cử PGS. TS Lê Ngọc Tòng và TS. Phạm Quang Tùng là thành viên Hội đồng quản trị.

Ngoài ra, Ban Giám hiệu đã bổ sung nhân sự Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính Kế toán. Đồng thời, thành lập Ban giải đáp thắc mắc liên quan đến văn bằng 2 để tiếp sinh viên, phụ huynh nhằm chú trọng, tăng cường đối thoại của nhà trường.

Ngay sau khi được bổ nhiệm, PGS TS Lê Ngọc Tòng đã gửi thư trấn an đến sinh viên của nhà trường. Trong thư gửi, đại diện nhà trường khẳng định, hiện đang hoàn thiện thủ tục pháp lý bổ nhiệm Hiệu trưởng và Chủ tịch Hội đồng quản trị. Sau khi có quyết định chính thức, nhà trường sẽ thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Mọi hoạt động giảng dạy và học tập vẫn diễn ra bình thường.

Về các văn bằng của sinh viên, học viên đã tốt nghiệp đại học, thạc sĩ đang chờ cấp bằng, bảo vệ luận văn, hiện nay nhà trường đang có sự thay đổi hiệu trưởng nên chưa ký được các văn bằng này. 

Sau khi có quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng mới, trường sẽ ký các văn bằng gửi các học viên, sinh viên đã tốt nghiệp.

Đối với học viên học văn bằng 2 đã nhận bằng, sinh viên đang chờ nhận bằng, sinh viên đang chờ thi tốt nghiệp, nhà trường sẽ đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo quyền lợi cho các học viên, công nhận văn bằng đã học.

Với những sinh viên đang học, nhà trường sẽ hoàn thiện hồ sơ đào tạo đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo hệ văn bằng 2 theo đúng quy định pháp luật.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo có chỉ đạo chính thức, nhà trường sẽ có phương hướng giải quyết ngay, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các sinh viên, học viên.