17:49 18/04/2017

Đại hội cổ đông Sabeco: “Nóng” chuyện lương tiền tỷ của lãnh đạo

Bạch Dương

Nếu được thông qua như đề xuất, mức lương, thưởng cho 4 thành viên chuyên trách của Sabeco đạt 1,9 tỷ đồng/người/năm

Đại hội đồng cổ đông Sabeco diễn ra ngày 18/4/2017.<br>
Đại hội đồng cổ đông Sabeco diễn ra ngày 18/4/2017.<br>
Chuyện tăng quỹ lương, thoái vốn nhà nước, chi phí dán tem bia và tăng thuế tiêu thụ đặc biệt là những vấn đề mà cổ đông quan tâm tại Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco (mã chứng khoán SAB), diễn ra ngày 18/4.

Tại đại hội, Hội đồng Quản trị Sabeco đã trình cổ đông thông qua kế hoạch tổng quỹ tiền lương và thưởng năm 2017 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Theo đó, tổng quỹ lương thưởng cho 4 thành viên chuyên trách của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty là 6,99 tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 5 tỷ đồng của năm 2016. 

Cũng trong năm 2017, Sabeco dự kiến sẽ tăng số lượng các thành viên kiêm nhiệm trong Hội đồng quản trị từ 4 người lên 6 người nên tổng quỹ thù lao cũng tăng mạnh lên 1,86 tỷ đồng, so với mức 783 triệu đồng của năm 2016.

So với mức thù lao bình quân năm 2016 (ở mức trên 195 triệu đồng/người/năm) thù lao bình quân cho 6 thành viên kiêm nhiệm năm 2017 sẽ tăng gần gấp đôi.

Như vậy, tính bình quân, lương thưởng và thù lao của 4 thành viên trên đạt 2,3 tỷ đồng/người/năm, tăng đáng kể so với mức 1,45 tỷ đồng/người/năm của năm 2016. 

Tuy nhiên, tại Đại hội, Ban chủ tọa cho biết tờ trình về quỹ tiền lương thưởng năm 2017 đến thời điểm này Bộ Công Thương chưa thông qua nên sẽ giữ nguyên như năm 2016.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco Võ Thanh Hà cho biết, kế hoạch, sẽ xin ý kiến cổ đông về việc tăng mạnh trả tiền lương, thưởng cho các lãnh đạo chủ chốt. Tuy nhiên, do Bộ Công Thương chưa có ý kiến nên nội dung tăng quỹ tiền lương, thưởng sẽ được tạm hoãn và sẽ lấy ý kiến cổ đông vào dịp khác.

Tại đại hội, cổ đông dành phần lớn sự quan tâm cho lộ trình thoái vốn nhà nước tại Sabeco. Theo ông Lê Hồng Xanh, Ban điều hành Sabeco cho biết, lộ trình và tỷ lệ thoái vốn thế nào là do Chính phủ quyết định và tổng công ty sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo.

Không có chuyện lãnh đạo công ty nắm giữ cổ phiếu như lời đồn trong dư luận thời gian qua.

“Chúng tôi cũng vừa nhận được công văn của Bộ Công Thương về việc thoái vốn Nhà nước. Các chỉ đạo của Bộ Công Thương sẽ được thực hiện nghiêm. Việc thoái vốn sẽ được báo cáo cổ đông sắp tới”, ông Hà khẳng định với cổ đông, đồng thời cho biết Sabeco sẽ thoái hết vốn ở các lĩnh vực ngoài ngành.

Đầu 2017, thuế tiêu thụ đặc biệt năm 2017 tăng thêm 5% tạo áp lực lên giá bán bia. Tỷ giá dự kiến có thể tăng 2% trong năm 2017 sẽ làm chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu tăng. Đề án quy định dán tem các sản phẩm bia nếu được áp dụng sẽ gia tăng chi phí đáng kể.

Với mức sản lượng kế hoạch 2017, chi phí dán tem ước tính là 200 đồng cho mỗi chai/lon, thì Sabeco sẽ phải bỏ thêm khoảng 900 tỷ đồng, chưa kể chi phí đầu tư thiết bị liên quan.

Tuy nhiên, Chủ tịch Sabeco cho biết sẽ áp dụng nhiều biện pháp để hạn chế tăng giá bán như mua nguyên liệu giá thấp, thay đổi mô hình quản trị tối ưu chi phí...

Năm 2017, Sabeco đặt kế hoạch doanh thu 34.471 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.703 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức chia dự kiến đạt 35%.

Tại đại hội, ông Lê Hồng Xanh cho biết, doanh thu Sabeco trong quý 1 đạt 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.222 tỷ đồng.